poniedziałek, 23 maja, 2022
Flesch Mazowsza

Mieszkańcy Powiatu Pruszkowskiego z inicjatywą uchwałodawczą

W ręce mieszkańców Powiatu przekazane zostaje narzędzie realnego wpływu na obowiązujące w Powiecie Pruszkowskim prawo. Będzie to możliwe dzięki przyjętej jednogłośnie we wtorek, 25 października 2016 podczas XXVI Sesji Rady Powiatu uchwały dającej mieszkańcom Powiatu pełną możliwość podejmowania inicjatywy uchwałodawczej.

Realizacja prawa obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej umożliwia mieszkańcom Powiatu Pruszkowskiego sporządzenie i wnoszenie projektów uchwał lub wniosku o ich podjęcie przez Radę Powiatu. Co ważne, sama procedura i wymagania są proste:

Z inicjatywą podjęcia określonej uchwały mogą wystąpić mieszkańcy Powiatu Pruszkowskiego, którzy posiadają czynne prawo wyborcze. Szczegółowe zasady i tryb znaleźć można w uchwale rady, ale to co dla mieszkańców jest najistotniejsze to, że do złożenia inicjatywy uchwałodawczej wymagane jest zgromadzenie poparcia minimum 1000 osób” – wyjaśnia Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Makowska.

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem mieszkańcy powiatu podejmują rozstrzygnięcia złożonych uchwał w głosowaniu powszechnym (w drodze wyborów i referendum) lub za pośrednictwem organów powiatu. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza pozwala mieszkańcom naszego powiatu uczestniczyć w rozstrzyganiu istotnych spraw, składających się na zadania publiczne wykonywane w interesie mieszkańców.

Liczymy, że świadomość możliwości aktywnego włączenia się mieszkańców w proces uchwałodawczy i stanowienie prawa będzie pozytywnie wpływała na ich zaangażowanie w działalność i prace Powiatu. Chcieliśmy w ten sposób zachęcić lokalną społeczność do działania na rzecz wspólnoty oddając w jej ręce narzędzie, które to realnie umożliwia. Co ważne – to aktywizacja nie tylko w czasie wyborów, ale też na co dzień.” – podkreśla Starostwa Powiatu Pruszkowskiego Maksym Gołoś.

Realizacja obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w samorządzie powiatowym służyć będzie aktywizacji mieszkańców powiatu, co w konsekwencji przekładać się będzie również na rozwój
i kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Krzysztof Bukowski

Zastępca Naczelnika Biura Zarządu

Fot. Starostwo Powiatowe w Pruszkowie

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.