czwartek, 25 lipca, 2024
Flesch Mazowsza

Brwinów: Gmina Fair Play z wyróżnieniem

Gmina Brwinów po raz kolejny zdobyła tytuł Gmina Fair Play, a jednocześnie uzyskując wśród tegorocznych laureatów tego programu najlepszy wynik analizy zdolności kredytowej, otrzymała nagrodę dodatkową: przeprowadzenie pełnej oceny ratingowej gminy.

Program Gmina Fair Play prowadzony jest przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Certyfikat Gmina Fair Play otrzymują samorządy, które w przejrzysty sposób prowadzą procedury inwestycyjne, są przyjazne dla przedsiębiorców, sprawnie obsługują interesantów. Uzyskany tytuł jest rekomendacją dla nowych inwestorów i podkreśla zaangażowanie samorządu w tworzenie możliwie najlepszych warunków do prowadzenia działalności.

Poddanie się niezależnej oceny zewnętrznej i zdobycie tytułu Gmina Fair Play daje szerokie możliwości zaprezentowania dokonań i planów gminy. Informacje o konkursie i jego laureatach trafiają nie tylko do mediów, co daje efekt w postaci licznych publikacji, lecz także bezpośrednio do przedsiębiorców uczestniczących w programie Przedsiębiorstwo Fair Play oraz potencjalnych inwestorów z kraju i zagranicy, którzy kontaktują się z Krajową Izbę Gospodarczą (m.in. podczas misji handlowych).

Ze względu na to, że gmina Brwinów już po raz piąty uzyskała tytuł Gmina Fair Play, została uhonorowana w tegorocznej edycji złotą statuetką. Dodatkową nagrodą było wyróżnienie przyznane w ramach programu „Przyjazna Polska”. To dodatkowa część programu zwracająca uwagę na zrównoważonego rozwoju. Gminy chcą bowiem być atrakcyjne nie tylko dla inwestorów, lecz także dla mieszkańców oraz turystów. Brwinów doceniono za inwestycje w rozwój kultury, rewitalizację dworku Zagroda oraz organizację w 2016 r. obchodów związanych ze stuleciem urodzin znanego mieszkańca Brwinowa – aktora Wacława Kowalskiego.

Jeszcze przed rozpoczęciem uroczystej Gali Programu Fair Play, która odbyła się 21 października 2016 r. z udziałem m.in. przewodniczących parlamentarnych komisji samorządu terytorialnego – posła Andrzeja Maciejewskiego oraz senatora Piotra Zientarskiego – można było poznać listę nagrodzonych samorządów. Niespodzianką dla wszystkich były wyniki analizy stanu finansów i zdolności kredytowej. Każdy z wójtów i burmistrzów odbierających certyfikat Gmina Fair Play otrzymywał do rąk własnych opis oceny scoringowej swojej gminy.

– Wynik powyżej siedmiu punktów w 10-stopniowej skali uzyskuje tylko 5% samorządów – zaznaczyli przedstawiciele agencji ratingowej INC, która na bieżąco monitoruje sytuację finansową wszystkich samorządów w Polsce.

– Niewiele nam brakuje – skomentował burmistrz Arkadiusz Kosiński wynik 6,78, nie przypuszczając, że gmina Brwinów osiągnęła tą liczbą najlepszy rezultat wśród tegorocznych laureatów. Nagrodą niespodzianką jest przeprowadzenie na początku 2017 r. pełnego ratingu – pogłębionej analizy finansowej.

U.G. Brwinów

Fot. Organizatorzy programu Gmina Fair Play

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.