sobota, 15 czerwca, 2024
Flesch Mazowsza

Redakcja

Dział reklamy:
MARTA WÓJCIK
885 585 008
MONIKA MĄCZKA
885 585 005

Skład i grafika: WŁASNE

ADRES REDAKCJI:
05 – 804 Pruszków
Ul. Bolesława Prusa 95 (róg Plantowej i Wojska Polskiego)
Tel./fax. 022 730 33 41, 0 885 585 001
e-mail: redakcja@flesch.pl

Biuro reklam i ogłoszeń:
Tel./fax. 022 730 33 41, 885 585, 885 585 005, 885 585 008
e-mail:  reklama@flesch.pl pruszkow@flesch.pl  m.maczka@flesch.pl

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo do ich skracania. Nie odpowiadamy za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń. Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wydawca zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych opublikowanych w dwu­tygodniku „FLESCH Mazowsza” zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej bez jego zgody jest zabronione.

Druk: ZPR Media S.A.
ul. Matuszewska 14,
02-672 Warszawa

Wydawca: Bogdan Przewłocki
ul. Główna 56
05-830 Nadarzyn, Rusiec