sobota, 15 czerwca, 2024
Flesch Mazowsza

Reklama

Dwutygodnik Flesch Mazowsza, ukazuje się od stycznia 2012 roku w nakładzie 30.000 egzemplarzy.

Piszemy o wszystkim co nurtuje mieszkańców Mazowsza. Docieramy do czytelników zamieszkujących Ursus, Niedźwiadek, Włochy oraz powiaty: pruszkowski, grodziski, żyrardowski.

Dystrybucja:

 •     sklepy codzienne (ogólnospożywcze),
 •     urzędy,
 •     biblioteki,
 •     biura rachunkowe,
 •     policja,
 •     apteki,
 •     stacje PKP,
 •     piekarnie.

Dane techniczne:

 •     Format A3
 •     Nakład: 30 000
 •     Pełen kolor
 •     12 stron
 •     Papier: 45 g/cm

Jak zamówić reklamę?

 •         Drogą elektroniczną – kontaktując się z Biurem reklam i ogłoszeń :  reklama@flesch.pl m.maczka@flesch.pl pruszkow@flesch.pl
 •         Drogą telefoniczną – dzwoniąc pod nr. telefonu 022 730 33 41,  885 585 001, 601 967 788, 885 585 008
 •         Osobiście w siedzibie redakcji.

Wycena reklamy
Cena reklamy uzależniona jest od ilości zamówionych modułów (wielkości reklamy), ilości emisji, oraz strony na której ma się pojawić reklama.

Szczegółowy cennik
Siatka modułowa
Złożenie zamówienia
Aby złożyć zamówienie na emisje reklamy należy podać zleceniobiorcy

 •         Zamawianą ilość modułów
 •         Zamawianą ilość emisji
 •         Pożądaną stronę emisji reklamy
 •         Informacje dotyczące projektu reklamy tj. projekt własny dostarczony przez reklamodawcę lub
  projekt
 •         przygotowany przez Dział Reklamy Flesch Mazowsza.

Projekt dostarczany przez reklamodawcę powinien zostać wysłany w rozszerzeniu umożliwiającym jego edycję.

W przypadku zlecenia przygotowania projektu, należy bardzo szczegółowo opisać i wysłać na adres reklama@flesch.pl wytyczne dotyczące reklamy. Po przygotowaniu projektu zostanie on wysłany do reklamodawcy w celu akceptacji. Reklamodawca jest zobowiązany pisemnie potwierdzić akceptację reklamy.

Po zaakceptowaniu banneru reklamodawca zobowiązany jest przesłać drogą elektroniczną na adres reklama@flesch.pl dane niezbędne do wystawienia faktury.

Emisja reklamy
Po wystawieniu faktury zostaje ona wysłana do reklamodawcy w formie elektronicznej. Po zaksięgowaniu wpłaty reklama zostaje umieszczona w dwutygodniku.

Jeśli wszystkie operacje dotyczące zamówienia, przygotowania reklamy oraz płatności zostaną zakończone do poniedziałku poprzedzającego najbliższe wydanie, pierwsza emisja reklamy odbędzie się w tym wydaniu. Jeśli natomiast, formalności zakończą się we wtorek lub później, pierwsza emisja reklamy nastąpi w kolejnym wydaniu dwutygodnika.

W przypadku podjęcia dłuższej współpracy dotyczącej emisji reklam pomiędzy zleceniodawcą, a zleceniobiorcą zostaje spisana umowa o świadczeniu usług reklamowych w dwutygodniku Flesch Mazowsza.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY