wtorek, Czerwiec 25, 2019
Flesch Mazowsza

Walka o liceum wygrana!

Marcin Giziński Luty 28, 2017 Edukacja

Rada Powiatu Pruszkowskiego wyraziła zgodę by gmina Nadarzyn utworzyła liceum ogólnokształcące. Szkoła ma powstać w miejscu obecnego Gimnazjum im. Jana Pawła II zlokalizowanego przy ul. Żółwińskiej.

Reforma edukacji wymusza na samorządach likwidację szkół gimnazjalnych. Władze Nadarzyna postanowiły wykorzystać ten moment na przekształcenie obecnego Gimnazjum im. Jana Pawła II w liceum ogólnokształcące.

Konieczna zgoda Powiatu

„Mieszkańcy niejednokrotnie zgłaszali potrzebę powstania na terenie gminy pierwszego publicznego liceum ogólnokształcącego. Rozpoczynająca się reforma, która między innymi zakłada likwidację szkół gimnazjalnych jest naszym zdaniem sprzyjającym czasem do realizacji tej potrzeby. Mamy odpowiednią bazę lokalową oraz możliwości, aby podjąć to wyzwanie” – czytamy w komunikacie umieszczonym na stronie Urzędu Gminy Nadarzyn.

Ze względu na to, że prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych jest zadaniem powiatów, aby utworzyć liceum ogólnokształcące w Nadarzynie konieczna była zgoda Rady Powiatu Pruszkowskiego.

Liceum od września?

Zielone światło władze Nadarzyna otrzymały na lutowej sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego. W głosowaniu wzięło udział 27 radnych, z czego aż 26 było za umożliwieniem gminie Nadarzyn powołania do życia liceum.

– Gmina Nadarzyn deklaruje, że będzie utrzymywać liceum ze środków własnych i subwencji, jeśli takie liceum powstanie. Jest to cenna inicjatywa poparta również przez mieszkańców. Nadarzyn jest gminą rozwijającą się. Jest to gmina licząca ponad 15 tysięcy mieszkańców. Takie miejscowości w Polsce mają swoje renomowane licea – mówiła podczas lutowej sesji radna Agnieszka Kuźmińska.

Władze Nadarzyna są gotowe rozpocząć działalność liceum już od 1 września 2017 roku. Teraz kluczowe jest podpisanie porozumienia między gminą Nadarzyn a Powiatem Pruszkowskim.

Kinga Rochalska

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.