wtorek, 16 sierpnia, 2022
Flesch Mazowsza

Wycinka drzew bez zezwolenia

Od 1 stycznia 2017 r. zmieniły się przepisy ustawy o ochronie przyrody. Od nowego roku wycięcie drzew na własnej posesji jest o wiele prostsze. Ułatwienia nie dotyczą jednak mieszkańców Milanówka i Podkowy Leśnej.

Od 1 stycznia 2017 r. Sejm zniósł wymóg uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wprowadzono również wyłączenie uzyskania zezwolenia w stosunku do drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Zatem według nowych zapisów ustawy o ochronie przyrody, co do zasady, możemy bez żadnych obaw usuwać drzewa lub krzewy, które znajdują się na prywatnej posesji. Inaczej będzie, gdy zdecydujemy się na usunięcie drzew ze swojej działki, a w miejscu po wycince planujemy budowę np. warsztatu, budynku usługowego czy inwentarskiego. W takiej sytuacji nadal konieczne jest uzyskanie zezwolenia. Te przepisy dotyczą drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm (dotychczas obowiązywała wysokość 5 cm) nie przekracza:
a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Zniesiono również wymóg uzyskiwania zezwolenia na usunięcie krzewów o powierzchni do 25 m kw.

Niemniej jednak nadal obowiązuje zakaz niszczenia gatunków chronionych, a także drzew lub krzewów w ich obrębie, gniazd ptasich i budek lęgowych bez zgody właściwego organu – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. W oparciu o zmienione przepisy nie jest możliwe również usuwanie drzew objętych ochroną prawną uznanych za pomniki przyrody oraz znajdujących się na terenie chronionym przez konserwatora zabytków.

To szczególnie istotna informacja dla mieszkańców Milanówka oraz Podkowy Leśnej, gdzie duża część terenów znajduje się w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej.

– W tych przypadkach również na działkach prywatnych nadal konieczne jest uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, w tym drzew i krzewów owocowych – mówi burmistrz Podkowy Leśnej, Artur Tusiński.

Kinga Rochalska

Fot. www.flickr.com

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.