środa, 12 sierpnia, 2020
Flesch Mazowsza

Edukacja globalna dla dzieci

Marcin Giziński 22 listopada, 2019 Edukacja Brak komentarzy do Edukacja globalna dla dzieci

W podkowiańskiej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy dobiega końca projekt „Ziemia naszym domem! Warsztaty z edukacji globalnej”. Idealnie trafia on w potrzeby edukacyjne współczesnych dzieci. Autorem warsztatów jest milanowska Fundacja Musszelka, w osobach Joanny Miś-Skrzypczak i Beaty Frankowskiej-Patrzykont. Od kilku już lat prowadzą one w lokalnych szkołach, przedszkolach, ośrodkach kultury, bibliotekach zajęcia dla najmłodszych, których wspólnym mianownikiem jest ekologia, wielokulturowość oraz sztuka opowiadania. Finał warsztatów odbędzie się w Pałacyku Kasyno, 24 listopada o godz. 12.30. Na prezentację dziecięcej wiedzy o ekologii oraz na spektakl „Mali Sindbadzi. Dzieci w drodze” zaproszeni są wszyscy mieszkańcy Podkowy Leśnej i okolic.

Czym jest edukacja globalna? Obejmuje ona takie zagadnienia, jak: życie społeczne, ekologia i prawa człowieka, ujęte w perspektywie globalnej. Słowem: jednostkowe działania każdego człowieka, tu i teraz, w najbliższej okolicy mają znaczenie dla całego świata.

Dzieci mają prawa

Fundacja Musszelka w projekcie skierowanym do dzieci wychodzi od praw dziecka, zakorzenionych w polskiej pedagogice dzięki Januszowi Korczakowi. Prawa te zagwarantowane są w międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka i dotyczą m.in. wolności wypowiadania przez dzieci własnych poglądów oraz zrzeszania się w kwestiach dla dzieci ważnych, a więc również ekologicznych.

Przykłady wystąpień proekologicznych zagwarantowanych przez prawa dziecka to Młodzieżowy Strajk Klimatyczny oraz wystąpienia w obronie klimatu Grety Thunberg i grodziszczanki Ingi Zasowskiej.

Celem warsztatów Musszelki jest uświadomienie dzieciom, że mają prawo do działania na rzecz planety i że są tu potencjalnie sprawcze. Choć dzieci są różne – w różnych zakątkach świata żyją inaczej, ich codzienność jest inna – mają te same prawa.

Ziemia jest dobrem wspólnym

Dzieci mają prawo zadbać o przyrodę nie tylko we własnym kraju, ale również w innych, choć nie są ich obywatelami. Ziemia jest dobrem wspólnym, procesy przyrodnicze na Ziemi są połączone, zatem przyroda, nie tylko lokalna czy rodzima, ale i w innych krajach powinna być przedmiotem dziecięcej troski. Dzieci na warsztatach poznają różne gatunki drzew – bo dla ochrony klimatu kluczowe są lasy na całym świecie. Dzięki temu, że wśród uczniów podkowiańskiej szkoły są dzieci z innych krajów i dzielą się swoją wiedzą przyrodniczą, edukacja dotycząca drzew i lasów przybiera automatycznie charakter globalny.

Lepszy wybór

Istotnym wątkiem warsztatów są ekologiczne konsekwencje wyborów i nawyków konsumenckich pojedynczych osób. Zakup produktów zawierających olej palmowy, które można znaleźć w naszym lokalnym sklepie, ma ważne konsekwencje dla flory i fauny w dalekiej Indonezji. Cierpią orangutany żyjące w lasach deszczowych, cierpią lasy deszczowe wypalane pod uprawy palm, cierpi klimat na całym świecie.

Dziecko świadome tych zależności ma szansę na co dzień dokonywać lepszych wyborów jako młody konsument. Świadoma konsumpcja to rezygnacja z nawyków, które wpaja dzieciom współczesny rynek za pomocą reklam.

Obecna nadprodukcja wszystkiego skłania konsumentów do szybkiej zamiany starego na nowe – konsekwencją jest rosnące zaśmiecanie świata. Aby nie przyczyniać się do produkcji śmieci, dzieci mogą dokonywać wymiany zabawek między sobą, zamiast kupować kolejne, a rzeczy zepsute mogą próbować naprawiać, zamiast wyrzucać.

Metody pracy

Warsztaty Fundacji Musszelka przemawiają do dzieci poprzez opowieści, wspólny śpiew, wspólne rozmowy, zajęcia manualne. Punktem wyjścia są mityczne opowieści z różnych krajów, spisane w książce „Opowieści Ziemi”, którą opracowały fundatorki Musszelki. Beata Frankowska, zawodowa opowiadaczka historii, angażuje dzieci sztuką opowiadania i wspólnym śpiewem.

Przykładowo: indyjska opowieść o drzewach albo walijska opowieść o pomyjach wylewanych na elfy pozwalają na obrazowe ukazanie problemów współczesnej cywilizacji. Chodzi o to, aby o ekologii mówić językiem sztuki, językiem dawnych mitów – bo przekaz kulturowy apeluje do emocji, zapada głębiej w człowieku. Same nakazy, jak ekologicznie działać, to zbyt mało. Ekologiczne działania powinny płynąć z duszy i z serca.

***

Działania Fundacji Musszelka finansowane są ze środków samorządowych i instytucjonalnych. Realizacja obecnych podkowiańskich warsztatów jest współfinansowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach programu „Polska Pomoc”. O działaniach Musszelki można przeczytać na stronie: lub www.musszelka.pl pod linkiem: https://www.facebook.com/Musszelka/

Tekst i foto: Sylwia Pańków

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.