poniedziałek, 25 maja, 2020
Flesch Mazowsza

Fundusze na szkolne e-pracownie

Z kasy Mazowsza znowu może wpłynąć suma, która zasili budżet samorządów. Tym razem dofinansowanie ma dotyczyć rozwoju pracowni informatycznych i językowych oraz modernizacji tych, które już funkcjonują. Do podziału będzie około pięć milionów złotych.

Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych jest projektem, który obejmuje teren województwa mazowieckiego. Pomysł skierowany jest głównie do dzieci i młodzieży, którzy w największym stopniu korzystają z obiektów tego rodzaju. Program dotyczy gmin, powiatów oraz miast na prawach powiatu.

Zasadność dotacji uzasadniana jest silną potrzebą poprawienia warunków oraz efektów nauki młodych ludzi z naszego regionu. Samorządom często brakuje funduszy, aby samodzielnie dokonać takiego przedsięwzięcia. Marszałek województwa, Adam Struzik zaznacza, że inwestycja w sprzęt oraz wyposażenie placówek jest bardzo ważna i w znaczący sposób podnosi jakość nauczania młodych ludzi.

Program umożliwi unowocześnienie pracowni informatycznych oraz językowych, które już istnieją, ale także stworzenie nowych miejsc do nauki. Fundusze umożliwią zakup nowego sprzętu oraz oprogramowania, a także wymianę lub zakup części wyposażenia. Wszystko po to, aby młodzież ze szkół podstawowych oraz średnich mogła rozwijać swoje zainteresowania za pośrednictwem nowoczesnego sprzętu dydaktycznego. Dofinansowanie nie może przekroczyć 70 tys. złotych oraz nie może stanowić więcej niż 70 proc. całkowitego kosztu remontu.

Aby móc ubiegać się o dotacje, należy złożyć wniosek do 30 kwietnia. Dokument powinien zostać złożony w formie papierowej, osobiście lub kurierem w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Aneta Czarnecka
Fot.: www.pixabay.com

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.