wtorek, 21 stycznia, 2020
Flesch Mazowsza

Mazowsze znowu odnowi zabytki

W planach kolejne dofinansowanie na renowację zabytków dla Mazowsza. Urząd marszałkowski odpowiada za pozyskanie sześciu milionów złotych. Środki finansowe mogą zostać przeznaczone na remont i konserwację budowli zabytkowych w regionie.

Na otrzymanie dotacji mają szanse budynki, które zostały wpisane do rejestru zabytków. Dofinansowanie może sięgać nawet 200 tysięcy złotych. Aby móc ubiegać się o środki pieniężne, zabytek musi być ulokowany na terenie województwa mazowieckiego oraz spełniać funkcje publiczne. Ponadto, należy uzasadnić szczególne znaczenie obiektu w ujęciu historycznym lub kulturowym oraz wykazać ścisły związek z mieszkańcami regionu.

Dofinansowanie otrzymane z budżetu Mazowsza można wykorzystać na prace konserwatorskie oraz restauracyjne. Działania remontowe mogą objąć szczególnie: zabezpieczenie konstrukcji budowli oraz ich stabilizację, zainstalowanie izolacji przeciwwilgociowej, odnowienie, uzupełnienie lub odtworzenie tynków i okładzin, okien, a także drzwi lub pokrycia dachowego. Środki z dofinansowania można będzie przeznaczyć również na sporządzenie dokumentacji oraz ekspertyz technicznych dotyczących stanu budowli.

O przyznanie dotacji może ubiegać się właściciel budowli zabytkowej oraz oficjalnie wpisanej do rejestru. Osoba, która chce otrzymać dofinansowanie może złożyć wniosek tylko raz. Wszelkiego rodzaju prace remontowe oraz restauratorskie finansowane z dotacji muszą zostać ukończone w 2019 roku. Wydatki realizowane na koszt budżetu Mazowsza muszą być sfinansowane pomiędzy 19 czerwca a 31 grudnia 2019 roku. „Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków” należy złożyć do 14 marca w wersji papierowej oraz elektronicznej.

Aneta Czarnecka

Fot.: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zabytki_Grodziska_Mazowieckiego

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.