niedziela, 26 stycznia, 2020
Flesch Mazowsza

Zielona energia ze świątecznych drzewek

W Ursusie i w całej Warszawie 7 stycznia ruszyła doroczna, poświąteczna zbiórka choinek, w ramach projektu „Ciepło z natury”. Wszystkie choinki – naturalne drzewka, które podczas świąt gościły w naszych domach – zostaną przemienione w ekologiczne paliwo.

W jaki sposób przekazać choinkę?

1. Zdejmij dekoracje, stojak/doniczkę.
2. Umieść choinkę w altanie śmietnikowej w odpowiednim pojemniku na odpady wielkogabarytowe, lub w wyznaczonym miejscu gromadzenia odpadów wielkogabarytowych przy altanie śmietnikowej.
Operatorzy będą sukcesywnie odbierać drzewka. Zbiórka potrwa do 29 marca. Przekazane choinki staną się wysokoenergetyczną zieloną energią, wykorzystywaną do ogrzewania domów bądź produkcji prądu. Zielona energia powstaje z biomasy – spalana w specjalnych kotłach, przy wysokiej temperaturze, emituje mniej gazów cieplarnianych niż węgiel. Pod względem energetycznym dwie tony biomasy równoważne są tonie węgla kamiennego. Podczas dotychczasowych siedmiu edycji projektu „Ciepło z natury” mieszkańcy przekazali 3418 ton ekologicznego paliwa. Organizatorami ósmej odsłony akcji jest Miasto Stołeczne Warszawa oraz Segromet Sp. z o.o.

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Pruszków przypomina o możliwości odbioru choinek. Z domów jednorodzinnych choinki odbierane są w każdą środę. Zapotrzebowanie takie należy zgłosić do Wydziału Ochrony Środowiska pod numerami telefonów 22 735-87 99, 22 735-88-17.

Choinki należy wystawić przed nieruchomość o godzinie 6.00 rano w dniu odbioru lub dzień wcześniej. W zabudowie wielorodzinnej choinki są odbierane w terminach odbioru odpadów wielkogabarytowych. Choinki po zgłoszeniu do zarządcy nieruchomości należy wystawić przed 6 rano w dniu odbioru lub dzień wcześniej przy altanie śmietnikowej.

Choinki można również dostarczyć bezpośrednio do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów przy ul. Stefana Bryły 6 w czwartek i piątek w godzinach 10.30-16.30 oraz w soboty w godzinach 8.00 -14.00. Akcja trwa do 15 lutego br.

(a)

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.