środa, 12 sierpnia, 2020
Flesch Mazowsza

Problemy z renowacją dworku Chełmońskich

Władze Grodziska Mazowieckiego rozwiązały umowę z firmą, która prowadziła renowację zabytkowego Dworku Chełmońskich i parku w Adamowiźnie. Prace będą kontynuowane przez nowego wykonawcę.

Historia zabytkowego drewnianego dworku w Adamowiźnie sięga początków ubiegłego wieku. Budynek został wybudowany na zlecenie doktora Mateusza Chełmońskiego, brata malarza Józefa Chełmońskiego. Właściciel budynku zwanego „rządcówką” lub „dworem na górce” przez długie lata był ordynatorem oddziału internistycznego w szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie.

Obiekt wybudowany nad stawem zasilanym przez wody Mrownej wraz z otaczającym go parkiem w 2003 roku został wpisany do rejestru zabytków.

Gmina rozwiązała umowę z wykonawcą

Od 2006 roku budynek jest własnością gminy Grodzisk Mazowiecki.

Według planów miasta będą w nim organizowane wydarzenia kulturalne, m.in. plenery malarskie. Obiekt będzie też służył społeczności szkolnej z Adamowizny.

Włodarze miasta postarali się o dofinansowanie na rewitalizację zabytku. W kwietniu 2017 r. ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę. Firma jednak po pewnym czasie przestała realizować prace, a opóźnienie rosło. W końcu władze gminy podjęły decyzję o rozwiązaniu umowy z wykonawcą.

Prace będą kontynuowane

– Firma nie realizowała prac zgodnie z harmonogramem, a o od dłuższego czasu nie robiła nic. Musieliśmy więc podjąć decyzję o rozwiązaniu umowy, tym bardziej, że jesteśmy zobowiązani terminami wynikającymi z warunków unijnego dofinansowania – mówi burmistrz Grodziska Mazowieckiego, Grzegorz Benedykciński.

Prace będą kontynuowane po przeprowadzeniu inwentaryzacji wykonanych robót i ogłoszeniu przetargu na ich dokończenie.

Jak wskazują urzędnicy, w momencie zakupu przez gminę, stan dworku wskazywał na konieczność remontu. Elementy drewniane były uszkodzone przez szkodniki, a budynek groził zawaleniem. W związku z tym, zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, został częściowo rozebrany. Część materiałów zostanie wymieniona.

Niecały rok na remont

Wartościowe elementy, takie jak np. fragmenty ścian, piece kaflowe, czy dachówka, przejdą zabiegi impregnacyjne i zostaną ponownie wykorzystane. Obecnie są w odpowiedni sposób zabezpieczone. Do zadań nowego wykonawcy będzie więc należało odtworzenie budynku według pierwowzoru. Planuje się także prace porządkowe w parku przylegającym do dworku. Zgodnie z umową na dofinansowanie, inwestycja w Adamowiźnie musi zakończyć się do końca czerwca przyszłego roku.

Kinga Rochalska

Fot. www.grodzisk.pl

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.