wtorek, Sierpień 20, 2019
Flesch Mazowsza

Dzienny Dom Opieki Medycznej

Marcin Giziński Październik 18, 2016 Wiadomości

Przy Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim im. Świętego Jana Pawła II w Grodzisku Maz. powstał Dzienny Dom Opieki Medycznej dla seniorów, zapewniający pacjentom profesjonalną opiekę medyczną.

Dom Opieki Medycznej działa w Szpitalu Zachodnim od 1 października. Niewątpliwie największym atutem placówki jest  wykwalifikowany personel medyczny. Pacjenci są rehabilitowani w małych grupach, które zostały utworzone z myślą o tym, aby zagwarantować im indywidualny program pobytu.

– Grupa w jednym turnusie liczy tylko 10 osób, a więc jest to bardzo komfortowa sytuacja dla pacjentów, ponieważ dzięki temu mogą być bardzo indywidualnie traktowani i cały czas mają dostęp do kadry medycznej – podkreśla Krystyna Płukis, dyrektor szpitala. – Mamy bardzo dobre opinie pacjentów, którzy są zadowoleni ze swojego pobytu w DDOM.

Pacjenci mają zagwarantowaną terapię zajęciową oraz cały proces rehabilitacyjny. Uczestniczy w tym psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarki, lekarz geriatria i lekarz specjalista rehabilitacyjny.

– Pacjenci mają zapewnione pełnowartościowe posiłki, potrzebne osobom starszym oraz transport – dodaje Krystyna Płukis.

Aby zostać zakwalifikowanym do projektu należy spełniać zasadnicze kryteria, m.in. przyjmowani są pacjenci po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, a także ci, którym w okresie 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego. Wsparcie kierowane jest do osób, które ukończyły 65 lat.

– Do moich obowiązków należy zapewnienie pacjentom jak najlepszej opieki podczas pobytu w DDOM. Stwarzamy im warunki domowe, w których mogą jednocześnie odbywać swój indywidualny plan terapeutyczny – mówi Iwona Borowiec, Kierownik Wielodyscyplinarnego Zespołu Terapeutycznego.

Istotną rolę odgrywa tutaj także pomoc psychologiczna, która jest szczególnie ważna w powrocie do zdrowia.

– Osoby starsze potrzebują empatii i cierpliwości w wysłuchiwaniu ich historii. Staramy się zapewnić im jak najlepszą opiekę, ćwicząc m.in. pamięć – relacjonuje psycholog Agata Trzos.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 mln złotych.

Daria Głowacka

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.