wtorek, 7 lipca, 2020
Flesch Mazowsza

Bezpłatna pomoc prawna i obywatelska

Od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy rozszerzające możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej. Z takiej pomocy będzie mógł skorzystać każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej. Do oświadczenia nie trzeba dołączać żadnych zaświadczeń urzędowych ani innych dokumentów.

Usługi te są świadczone każdej osobie, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Zakres pomocy

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
– poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
– wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
– sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
-sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowaniu o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Darmowe poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach. Polega także na wsparciu w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. W razie potrzeby możliwe jest sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Gdzie w powiecie grodziskim?

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu grodziskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty telefonicznie pod numerem (22) 723 01 68.
Kobietom w ciąży udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie powiatu grodziskiego:

1) Żabia Wola, ul. Wiejska 2f (od poniedziałku do piątku w godz. 9–13);

2) Milanówek, ul. Piasta 30 (od poniedziałku do piątku w godz. 12–16);

3) Grodzisk Mazowiecki, ul. 3 Maja 57 (od poniedziałku do piątku w godz. 8–12);

W Punkcie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego:

4) Grodzisk Mazowiecki, ul. 3 Maja 57 (od poniedziałku do piątku w godz. 12–16).

Szczegółowe informacje nt. nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego znajdują się na stronach internetowych miast, gmin i powiatów naszego regionu.

Oprac. (mg)

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.