poniedziałek, 25 maja, 2020
Flesch Mazowsza

W nocy nie kupisz alkoholu

Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dała samorządom możliwość ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych. W naszym regionie skorzystały już z tego prawa: Brwinów, Michałowice, Grodzisk Mazowiecki i Podkowa Leśna.

Tuż przed wakacjami grodziscy radni stosunkiem głosów 12 za, 3 przeciw i 5 wstrzymujących, przyjęli uchwałę ograniczającą sprzedaż napojów alkoholowych. Jak informuje urząd miasta jej podjęcie było związane z koniecznością dostosowania do znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Zapisy ustawy zakładają m.in. limitowanie miejsc, gdzie sprzedawane jest wyłącznie piwo. Największą zmianą jest jednak możliwość wprowadzenia na terenie całej gminy nocnego zakazu sprzedaży alkoholu. W Grodzisku zakaz będzie obowiązywał od godz. 23.00 do 5.00 rano, z wyjątkiem restauracji i barów.

Podobne rozwiązania wprowadzono także w Podkowie Leśnej. Tutaj zakaz sprzedaży alkoholu będzie obowiązywał w godz. 22.00-6.00. Taki sam okres prohibicji przyjęto w Brwinowie, gdzie: „zabrania się nocnej sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5 proc za wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, między godzinami 22.00 a 6.00” oraz w Michałowicach, tu wprowadzono „ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych polegające na zakazie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży prowadzonej pomiędzy godziną 23.00 a 6.00”.

Mimo, że zmieniona ustawa nie nakłada obowiązku wprowadzenia nocnej prohibicji to wiele gmin się na nią decyduje. Jak widać nie dotyczy to jedynie miast, w których turystyka odgrywa znacząca rolę. Co więcej wielu mieszkańców popiera, a nawet domaga się ustalenia nocnych godzin zakazu sprzedaży alkoholu, argumentując to stałym zakłócaniem spokoju i ciszy nocnej przez osoby nietrzeźwe.

(mg)

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.