środa, Grudzień 11, 2019
Flesch Mazowsza

Pracodawcy muszą przygotować się na zmiany!

Od nowego roku weszło w życie kilka istotnych zmian w prawie pracy. Najważniejsze dotyczą płacy minimalnej, zatrudniania cudzoziemców i walki z agencjami-krzakami.

Od 1 stycznia br. każdy pracownik zatrudniony w oparciu o umowę zlecenia lub samozatrudnienie (świadczący jednoosobowo usługi na rzecz innej firmy) nie może zarabiać mniej niż 13,70 zł brutto za godzinę pracy (około 10,50 zł na rękę). Natomiast osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę powinny otrzymywać minimalne wynagrodzenie w wysokości 2 100 zł brutto – czyli około 1 530 zł na rękę. To stosunkowo niewielka zmiana w porównaniu z ubiegłym rokiem, gdzie stawki minimalne wynosiły odpowiednio – 13 zł brutto za godzinę pracy i 2 000 zł brutto na etacie.

Ważna zmiana została wprowadzona w związku z podjęciem walki z tzw. agencjami – krzakami. Od 1 stycznia br. agencje pracy tymczasowej będą musiały posiadać lokal, co ma istotne znaczenie w przypadku kontroli inspektorów z Państwowej Inspekcji Pracy. Ponadto, marszałkowie województw zostali zobowiązani do sprawdzania raz na trzy miesiące, czy agencje nie zalegają m.in. z opłacaniem obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Od 1 stycznia br. zmienia się także prawo regulujące zatrudnianie cudzoziemców spoza Unii Europejskiej. Zmiany dotyczą głównie obywateli sześciu krajów byłego ZSRR: Ukraińców, Rosjan, Białorusinów, obywateli Gruzji, Armenii i Mołdawii. Od nowego roku wprowadzony został nowy typ zezwolenia na pracę sezonową w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce, które będzie ważne przez 9 miesięcy.

Ponadto obywatele wyżej wymienionych sześciu byłych republik radzieckich przejdą uproszczoną procedurę ubiegania się o takie zezwolenie, będą też mogli uzyskać tzw. wpis wielosezonowy na trzy lata. Na zezwoleniu sezonowym będzie im również wolno wykonywać, nie dłużej niż przez miesiąc, inne prace. Co więcej, cudzoziemcy oczekujący na wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę sezonową będą traktowani jak osoby przebywające w Polsce legalnie.

Kinga Rochalska

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.