wtorek, 27 lipca, 2021
Flesch Mazowsza

„Fabryka faktur”  warta miliard złotych

Funkcjonariusze mazowieckiej KAS we współpracy z CBA rozbili zorganizowaną grupę przestępczą. Zatrzymano 34 osoby, które usłyszały między innymi zarzuty ,,zbrodni VAT-owskiej”. Wartość wystawionych nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT przekracza 1 mld zł.

Funkcjonariusze Mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej oraz katowickiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) prowadzą pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie śledztwo dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej wystawiającej i posługującej się nierzetelnymi oraz poświadczającymi nieprawdę fakturami VAT.

Blisko 200 funkcjonariuszy KAS i CBA przeprowadziło na terenie województw mazowieckiego, śląskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i małopolskiego działania, podczas których zatrzymano 34 osoby. Wśród zatrzymanych są osoby pełniące funkcje kierownicze w zorganizowanej grupie przestępczej, końcowi odbiorcy nierzetelnych faktur VAT oraz tzw. „słupy” czyli osoby na które były zakładane podmioty gospodarcze w imieniu których w procederze były wystawiane fikcyjne faktury.

W wyniku przeszukań w miejscach zamieszkania i biurach zatrzymanych, zabezpieczono liczne dokumenty oraz sprzęt elektroniczny, które mogą stanowić materiał dowodowy w tej sprawie.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że grupę tworzyła sieć firm – na chwilę obecną ustalono około 100 podmiotów zaangażowanych w ujawniony proceder. Grupa wystawiała faktury kosztowe, które następnie były nabywane przez kolejne podmioty. Faktury wystawiano w zamian za uzyskanie korzyści majątkowej, a także w celu obniżenia wysokości należności publicznoprawnych. Wystawione dokumenty miały dokumentować zakup oraz sprzedaż różnych usług (m.in.: transportowych, budowlanych, IT) oraz towarów handlowych na łączną wartość co najmniej 1 mld zł.

Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie (MUCS) wszczął 73 kontrole celno – skarbowe u beneficjentów „procederu” korzystających z „pustych” faktur. W związku z już wszczętymi kontrolami celno – skarbowymi Skarb Państwa odzyskał około 10 mln złotych nieodprowadzonego podatku VAT.

W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, tzw. zbrodni VAT-owskiej oraz przestępstw skarbowych.

Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Tekst i foto: KAS

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.