wtorek, 16 kwietnia, 2024
Flesch Mazowsza

Sukces uczniów pruszkowskiej szkoły

40 proc. uczniów Szkoły Podstawowej Azymut Fundacji STERNIK w Pruszkowie uzyskało z egzaminu ósmoklasisty takie wyniki, jak jedynie 1,7 proc. najlepszych uczniów w Polsce. Średnie dla poszczególnych przedmiotów różnią się o kilkadziesiąt punktów procentowych na korzyść Azymutu. A kilka dni temu trzecioklasiści Azymutu zajęli 3 miejsce w Polsce w Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty.

Centralna Komisja Egzaminacyjna właśnie przekazała szkołom średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty. W całej Polsce wzięło w nich udział ponad 372 tys. uczniów, w Azymucie – 23.

– Dziewięcioro naszych wychowanków uzyskało średnią powyżej 90 proc. Kolejnych sześcioro otrzymało ponad 80 proc. punktów. To olbrzymi sukces. Przeliczając wyniki okazuje się, że aż 40 proc. uczniów Azymutu osiągnęło taki wynik, jak jedynie 1,7 proc. najlepszych ósmoklasistów w Polsce – mówi Grzegorz Stanio, Dyrektor Zarządzający placówek Fundacji STERNIK w Pruszkowie.

Jak wyglądały wyniki dla poszczególnych przedmiotów na zakończenie ósmej klasy?

– Średnia z języka polskiego w kraju wyniosła 63 proc., a w Azymucie 86 proc. W zakresie matematyki wynik ogólnopolski to 45 proc., natomiast w placówce Sternik Pruszków – 79 proc. W przypadku języka angielskiego wartości te wynosiły 59 proc. i 89 proc. na korzyść Azymutu. – relacjonuje Monika Świderska, Dyrektor Szkoły Podstawowej.

Placówki Fundacji STERNIK oferują edukację i wychowanie od przedszkola do matury. Kilka dni temu trzecioklasiści Azymutu zajęli 3 miejsce w Polsce w rankingu Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty. Test sprawdzał kompetencje czytania i pisania, wiedzę o języku, sprawność rachunkową i praktyczne umiejętności w rozwiązywaniu zadań matematycznych każdego ucznia. Zmierzyli się przy tym z 36 tys. dzieci z 2000 szkół z całego kraju! Natomiast w testach gimnazjalistów trzech uczniów Azymutu osiągnęło powyżej 90 proc. średniej ogólnopolskiej, a 14 osób ponad 80 proc. wyniku. Wkrótce ruszy liceum przy szkole Azymut – średnia ocen rekrutowanych do placówki młodych ludzi wynosi 4,8.

– Tak dobre wyniki to dla nas, nauczycieli Azymutu wielka radość. Ale najważniejsze w naszych placówkach jest wspieranie uczniów w całościowym rozwoju – dbanie nie tylko o ich wiedzę, ale też o wolę, emocje, ducha i ciało. Staramy się przekazywać wartości takie jak odpowiedzialność osobista, praca dobrze wykonana, duch służby, prawda, serdeczność i spójność postaw. Dojrzałość w tych sferach jest dla nas kluczem do sukcesu edukacyjnego – mówi Hanna Boguta – Marchel, dyrektor Akademickiego Liceum Pryzmat w Pruszkowie.

Więcej informacji o placówkach:

http://azymut.edu.pl/

(A)

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.