sobota, 4 grudnia, 2021
Flesch Mazowsza

Policjant pierwszego kontaktu

Rozpoczął się konkurs „Dzielnicowy dla mieszkańców” mający na celu wyłonienie najlepszego dzielnicowego w Warszawie, pobudzenie inicjatywy dzielnicowych, podnoszenie skuteczności ich działań zapewniających stałą poprawę poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie pełnienia służby.

Dzielnicowy to policjant, który doskonale powinien znać swój rewir – zarówno teren, ludzi, jak i problemy, które pojawiają się na podległym mu obszarze. Jest zobowiązywany do dobrego kontaktu z mieszkańcami, znajomość specyfiki dzielnicy i niebezpiecznych miejsc. To swego rodzaju „policjant pierwszego kontaktu”.

W Warszawie w zależności od wielkości danej dzielnicy może w niej pracować od kilku do kilkudziesięciu dzielnicowych. W Rembertowie jest 5 dzielnicowych, w Śródmieściu 44, a na Mokotowie aż 53.

Konkurs przeprowadzony zostanie we wszystkich dzielnicach m.st. Warszawy i trwać będzie do 30 kwietnia. Z każdej dzielnicy wytypowany zostanie przez kierownika Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (BBiZK) jeden kandydat. Nominacja musi być poprzedzona dogłębną analizą pracy dzielnicowego w ciągu minionego roku, jego faktycznych osiągnięć, dbałości o dobro i bezpieczeństwo mieszkańców. Ocena dokonana przez kierownika delegatury powinna być oparta także na opiniach mieszkańców oraz członków Grup Osiedlowych.

O wyłonieniu zwycięzców konkursu rozstrzygnie komisja konkursowa, w której skład wchodzą: dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy, komendant stołeczny policji lub jego zastępca, naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji oraz przedstawiciele delegatur i BBiZK.

Nagrody finansowe ufundowane przez m.st. Warszawę za trzy pierwsze miejsca wyniosą:
I miejsce – 2500 zł,
II miejsce – 2000 zł,
III miejsce – 1500 zł,

Dla policjantów, którzy zajęli miejsca od 4 do 18, zostaną wręczone nagrody w wysokości 1000 zł.
Warszawa od lat nagradza wyróżniających się w służbie policjantów, ale konkurs na najlepszego dzielnicowego jest specjalną formą podziękowania za ofiarną służbę funkcjonariuszy pracujących najbliżej mieszkańców i ich spraw.

Opr. Ewelina Wielgat

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.