niedziela, 26 czerwca, 2022
Flesch Mazowsza

Szybszy dojazd mieszkańców

Ta informacja ucieszy wszystkich podróżujących kolejkami WKD. Wkrótce zwiększy się przepustowość linii w związku z rozpoczynającym się etapem budowy drugiego toru pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim. W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego władze spółki i przedstawiciele firmy INTOP Warszawa Sp. z o.o. podpisali w obecności władz województwa umowę na wykonanie robót budowlanych.

Zawarta umowa z wykonawcą obejmuje skompletowanie dokumentacji, opracowanie materiałów przetargowych na roboty budowlane oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Całkowity koszt działań zaplanowanych w ramach umowy na wykonanie prac projektowych to 150 mln zł, z czego 74,5 mln zł stanowią środki z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach POIiŚ. Zakłada się, że już w pierwszym kwartale przyszłego roku wukadki będą jeździły po nowym torze.

Modernizacja infrastruktury kolejowej

–Rozpoczynamy kolejny bardzo ważny etap niezbędny dla dalszego dynamicznego rozwoju Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Jednocześnie wypełniamy zamierzenie leżące u podstaw strategii przyjętej przez założycieli i budowniczych linii kolejowej EKD, którzy ponad 90 lat temu planowali drugą nitkę toru do Grodziska Mazowieckiego. Jesteśmy przekonani, że przedsięwzięcie, na rzecz którego zawarta została dziś umowa, przyczyni się do dalszego wzrostu zainteresowania kolejowymi przewozami pasażerskimi, polepszenia jakości usług przewozowych oraz zwiększenia mobilności mieszkańców miejscowości podwarszawskich – powiedział Michał Panfil, prezes zarządu WKD.

Rozbudowa toru na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Podkowa Leśna jest obszerna i obejmuje również modernizację infrastruktury kolejowej. Odcinek 7 km zostanie wyposażony w nową infrastrukturę torową, sterowanie ruchem kolejowym, zasilanie, perony przystankowe oraz przejazdy kolejowe.

Wygodniejszy dojazd

–Codziennie pociągami WKD podróżuje kilkanaście tysięcy mieszkańców podwarszawskich gmin. Do tej pory ruch na trasie Podkowa Leśna – Grodzisk Mazowiecki odbywał się po jednym torze. Budowa drugiego to przede wszystkim większa liczba połączeń, a co za tym idzie szybszy dojazd mieszkańców aglomeracji do pracy, domu czy do lekarza – zaznacza marszałek województwa, Adam Struzik.

Dodatkowo, gruntowny remont przejdą stacje: Podkowa Leśna Główna i Grodzisk Mazowiecki Radońska. Całkowita wartość projektu to ponad 150 mln zł, z czego koszt robót budowlanych wyniesie 142,46 mln zł. Na realizację inwestycji spółka pozyskała środki unijne – 74,5 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z czego dofinansowanie do robót budowlanych wynosi 68,8 mln zł.

Piękny jubileusz

–W roku, w którym przypada piękny jubileusz 95-lecia powstania linii kolei elektrycznej z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego wykonujemy bardzo ważny krok służący dalszemu rozwojowi spółki i zapewniający znaczące usprawnienie jej funkcjonowania. Cieszymy się, że dzięki środkom Unii Europejskiej, ale także dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego możemy wypełnić założenia strategii mającej na celu polepszenie jakości usług przewozowych oraz zwiększenie mobilności mieszkańców aglomeracji warszawskiej – powiedział Michał Panfil, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu pn. „Modernizacja infrastruktury kolejowej WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego” zakwalifikowanego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa V, Działanie 5.2 – Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T (kolej miejska – infrastruktura).

(ak), Fot.: UMWM

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.