niedziela, 26 września, 2021
Flesch Mazowsza

Audyt nie wykazał nieprawidłowości

Podczas listopadowej sesji rady powiatu grodziskiego odczytano informacje o przeprowadzonych kontrolach wewnętrznych i zewnętrznych w starostwie powiatowym.

Kontrolom i audytom w roku 2016 poddane zostały następujące wydziały, m.in. wydział ochrony środowiska, rolnictwa i gospodarki wodnej oraz wydział komunikacji. Ponadto skontrolowano również wydziały geodezji i kartografii, wydział architektoniczno – budowlany, wydział organizacyjny, a także wydział kultury, oświaty i sportu.

Ogólnie wyniki kontroli ocenione zostały pozytywnie. Jednostką kontroli był m.in. Wydział Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Tekst i foto:

Daria Głowacka

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.