wtorek, 16 kwietnia, 2024
Flesch Mazowsza

Nowe numery policyjnych komend

Od 24 lutego nastąpiła zmiana numerów telefonów do jednostek policji na terytorium całego kraju. Aby skontaktować się z policją, zamiast prefiksu kierunkowego trzeba będzie wybrać wyróżnik MSWiA: AB = 47.

– Ze względu na skalę przedsięwzięcia planowany jest 6-miesięczny okres, podczas którego równolegle będą funkcjonowały dotychczas używane numery lokalne – zapowiada podkomisarz Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji.  Efektem uruchomienia wyróżnika (MSWiA – 47) będzie kompleksowa zmiana sposobu wybierania oraz kierowania połączeń dla stacjonarnych telefonów resortowych, w tym policji, która ma krytyczne znaczenie dla obywateli, ale również dla samych policjantów i pracowników policji – tłumaczył.

Wyróżnik 47 należy od tej pory traktować jako jednolity numer kierunkowy na terenie całego kraju.

– Do tej pory każda jednostka policji zapewniała kierowanie ruchu pomiędzy publiczną siecią telekomunikacyjną (PSTN) a siecią resortową we własnym zakresie, co powodowało, że numeracja każdego z województw odzwierciedlała publiczną numerację opartą o podział na 49 stref numeracyjnych. Zmianie ulegnie sposób wybierania numeru resortowego z sieci publicznych stacjonarnych i komórkowych – powiedział oficer KGP.

Nowy numer do danej komendy będzie miał od teraz następującą postać 47 SP XXX XX. Skrót SP to numer obszaru sieci numeracyjnej. Będzie się kształtował następująco:

mazowieckie – SP – 70

podlaskie – SP – 71

warszawskie – SP – 72

warmińsko-mazurskie – SP -73

pomorskie – SP – 74

kujawsko-pomorskie – SP – 75

wielkopolskie– SP – 77

zachodniopomorskie – SP – 78

lubuskie – SP – 79

świętokrzyskie – SP – 80

lubelskie – SP – 81

podkarpackie – SP – 82

małopolskie – SP – 83

łódzkie – SP – 84

śląskie – SP – 85

opolskie – SP – 86

dolnośląskie – 87

sieci wydzielonee – 6X

– Ujednolicona w ten sposób numeracja dotyczy całej policyjnej sieci telekomunikacyjnej na terenie kraju i obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne policji (KGP, KSP, KWP, KMP, KPP, KP oraz Szkoły Policji) oraz inne podmioty z grupy MSWiA korzystające z zakresu numeracyjnego Policji – dodał podkomisarz.

Aneta Czarnecka
Fot.: Policja.pl

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.