wtorek, 16 kwietnia, 2024
Flesch Mazowsza

Przeciwdziałanie rozszerzaniu ognisk ptasiej grypy

W związku z informacją o wystąpieniu ognisk grypy ptaków (HPAI) na terenie Polski samorządy i lekarze weterynarii zalecają jest podjęcie działań, mających na celu ograniczenie do minimum możliwości rozprzestrzeniania się choroby. Największe zagrożenie dotyczy ferm drobiu oraz innych form przechowywania drobiu. Na szczęście wirus nie jest patogenny dla ludzi.

Niezbędne jest przestrzeganie zasad bioasekuracji, które określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 722).

Powiatowi Lekarze Weterynarii przypominają hodowcom drobiu podstawowe zasady bezpieczeństwa biologicznego, takie jak:

  • Pozostawienie ptaków w zamknięciu i wstrzymanie wypuszczania ptaków na wybieg;
  • Zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem zwierząt dzikich, w szczególności dzikiego ptactwa;
  • Karmienie i pojenie drobiu wewnątrz budynków inwestorskich;
  • Karmienie i pojenie drobiu wewnątrz budynków inwestorskich;
  • Stosowanie odzieży i obuwia ochronnego dedykowanego wyłącznie do obsługi drobiu;
  • Używanie odpowiednich środków higieny, w tym mycie rąk wodą z mydłem przed wykonywaniem czynności związanych z karmieniem i pojeniem ptaków.

Zgodnie z obowiązującym prawem, każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu należy zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta).

Najbliższą instytucją działającą w naszej okolicy jest Powiatowy Inspektorat Weterynaryjni w Pruszkowie – nr. tel. 22 758 88 19.

Źródło: www.milanowek.pl

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.