wtorek, 16 kwietnia, 2024
Flesch Mazowsza

Działaj Lokalnie – w powiecie grodziskim i w gminie Brwinów

W grodziskiej Mediatece odbył się Podwieczorek Grantowy zorganizowany przez Stowarzyszenie Europa i My. Przybyli nań przedstawiciele (głównie przedstawicielki) organizacji i grup nieformalnych z terenu powiatu grodziskiego i gminy Brwinów, które uzyskały dofinansowanie w ramach programu Działaj Lokalnie.

Działaj Lokalnie to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Europa i My. Program ten wspiera lokalne inicjatywy w miasteczkach i wsiach, podejmowane przez ich mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Chodzi tu jednak nie tylko o wsparcie dla realizacji pomysłów: społecznych, kulturalnych, ekologicznych, sportowych – wartościowych, ciekawych, potrzebnych ludziom. Program wspomaga też budowanie „kapitału społecznego” – czyli nabywanie umiejętności współdziałania i kształtowanie wzajemnego zaufania w ramach społeczności lokalnej. Zatem z zasady wspiera te projekty, które aktywizują mieszkańców małych miast i terenów wiejskich do działania i współdziałania.

Wielkość bez znaczenia

Nie ma przy tym znaczenia, czy projekt dotyczy społeczności ulicy, osiedla, małej miejscowości czy całej gminy. Program Działaj Lokalnie jest tak skonstruowany, że dostosowuje się do potrzeb odbiorców. Ma on również narzędzia, aby grantobiorcami uczynić grupy nieformalne, nie posiadające osobowości prawnej.

Coroczny Podwieczorek Grantowy jest zwieńczeniem konkursu grantowego i gromadzi wnioskodawców, którzy uzyskali najbardziej przychylną ocenę Komisji Grantowej. W jej skład wchodzą lokalne autorytety, osoby kompetentne, dobrze zorientowane w miejscowych potrzebach, jak np. powszechnie znany w Grodzisku Łukasz Nowacki – znawca historii miasta, współorganizator wielu imprez kulturalnych, radny miejski, autor świetnego przewodnika po mieście i gminie Grodzisk. Patronat i lokalne wsparcie dla programu i konkursu zapewnili miejscowi włodarze, m.in. burmistrz Grzegorz Benedykciński.

55 tysięcy dofinansowania

W tym roku na konkurs wpłynęły 32 wnioski, z czego 14 zwycięskich projektów otrzyma dofinansowanie z łącznej puli 55 tys. zł, rozdzielonej dość równomiernie. Beneficjentami grantów będą m.in. Skuły, Bartoszówka, Kaski, Gole, Żuków – po tych nazwach widać, że program „Działaj Lokalnie” skutecznie aktywizuje społeczności wiejskie.

Rozrzut tematów jest duży. Projekty, zgodnie z duchem czasu, dotyczą ekologii, zdrowego odżywiania i sportowego stylu życia, zagospodarowania rekreacyjnych terenów zielonych, dbania o zdrowie i bezpieczeństwo, międzypokoleniowego wspólnego gotowania czy kultywowania tradycji rękodzielniczych.

„Olejowy Zawrót Głowy” to ciekawy pomysł zorganizowania małej wiejskiej olejarni produkującej zdrowe oleje z nasion na własne potrzeby. Hipoterapia czy terapia tańcem ma odpowiedzieć na potrzeby dzieci z niepełnosprawnością i ich rodziców. Projekt skierowany do młodych matek powracających na rynek pracy ma im pomóc rozeznać się w realiach zarówno własnych kompetencji, jak i ograniczeń.

Realizacje do końca roku

Nagrodzone projekty realizowane będą od lipca do grudnia bieżącego roku. Sympatyczna i luźna formuła „podwieczorku grantowego” sprzyja nawiązaniu kontaktów między grantobiorcami, wymianie doświadczeń i „nabraniu wiatru w żagle”. Grupa Teatralna „Między Słowami” nadała podwieczorkowi oprawę poetycko-muzyczną, prezes Stowarzyszenia Europa i My Daniel Prędkopowicz dynamicznie poprowadził spotkanie, prezentacja projektów brzmiała ciekawie, a na zakończenie dla wszystkich obecnych otwarto szampana, do którego zaserwowano owoce. Tak uhonorowani grantobiorcy przeszli do meritum, czyli do części roboczej.

Tekst i foto:
Sylwia Pańków

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.