niedziela, 26 czerwca, 2022
Flesch Mazowsza

Możesz zobaczyć mapy obwodnicy Grodziska

Zarząd Dróg Wojewódzkich przedstawił mapy prezentujące przebieg obwodnicy zachodniej w kierunku Błonia. Przypominamy, że całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 145 mln zł. Część tej kwoty zostanie pokryta w ramach dotacji unijnych.

Dofinansowanie unijne wystarczy na wybudowanie odcinka 7,5 km drogi od węzła autostradowego „Grodzisk Mazowiecki” do drogi wojewódzkiej nr 579 w Kałęczynie. 3 września w świetlicy sołeckiej w Kłudzienku odbyły się również konsultacje dotyczące planowanego przebiegu obwodnicy, organizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Było to spotkanie z mieszkańcami Grodziska Mazowieckiego oraz Błonia. Na stronie internetowej grodzisk.pl znajdziemy pełnowymiarowe mapy w formacie PDF, które można obejrzeć.

Obwodnica będzie jedno jezdniową trasą z dwoma pasami ruchu i obustronnym poboczem. W ciągu zachodniej obwodnicy powstaną trzy obiekty mostowe, drogi serwisowe i rowerowe oraz pięć skrzyżowań (w tym trzy ronda). Na odcinku o długości około 1,6 km zostaną zainstalowane ekrany akustyczne, które mają zapewnić większy komfort okolicznym mieszkańcom.

(ak)

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.