wtorek, 16 sierpnia, 2022
Flesch Mazowsza

Najpierw klasyfikacja, potem dotacja

Piastów przystąpił do realizacji działań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” – programu finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. W związku z tym do końca roku na terenie Gminy Miasta Piastów przeprowadzana będzie inwentaryzacja źródeł ciepła.

W następstwie dokładnego spisu Piastów będzie mógł ubiegać się o dofinansowania dla mieszkańców do wymiany nieefektywnych energetycznie źródeł ciepła, działań termomodernizacyjnych, montażu instalacji systemów Odnawialnego Źródła Energii (np. fotowoltaika) oraz do innych zadań z zakresu ochrony powietrza.

Jednocześnie ratusz informuje, że osoby wykonujące pracę w terenie posiadają imienne identyfikatory upoważniające do prowadzenia działań inwentaryzacyjnych na terenie gminy. Firmą realizującą powyższe zadanie jest spółka miejska PPUK Sp. z o.o.

Mieszkańców Gminy Miasta Piastów uprasza się o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom w/w inwentaryzacji. Osoby dokonujące spisu udzielą wyjaśnień w zakresie wypełnianych ankiet” – czytamy na portalu urzędu miasta.

Do wypełnienia ankiety dotyczącej indywidualnych źródeł ciepła mogą być potrzebne:

  • Informacje z tabliczki znamionowej znajdującej się na źródle ciepła,
  • Instrukcja obsługi źródła ciepła.

Ankietę wypełnić możemy również korzystając z jednego z dwóch sposobów:

– samodzielnie, pobierając ankietę ze strony www.piastów.pl i przesyłając na adres e-mail czystepowietrze@piastow.pl, stopsmog@piastow.pl lub oze@ppuk-piastow.pl

– kontaktując się telefonicznie pod numerem tel. 536 442 341 lub 22 770 52 43 oraz mailowo pisząc na adres oze@ppuk-piastow.pl

Pozyskiwanie informacji będzie prowadzone z zachowaniem pełnego rygoru sanitarnego w związku z zagrożeniem COVID-19.

Zgodnie z regulaminem „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”, wszyscy mieszkańcy posiadający indywidualne źródło ogrzewania, którzy nie przekażą informacji o typie wykorzystywanego urządzenia zostaną zakwalifikowani do grupy posiadającej źródła pozaklasowe, tzw. „kopciuchy”.

Zadanie pn. „Przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Miasta Piastów” gmina realizuje przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.

Źródło: www.piastow.pl


Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.