wtorek, 16 kwietnia, 2024
Flesch Mazowsza

Cała Polska skomunikowana z CPK

Konsultacje społeczne w sprawie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie wciąż trwają. Obecnie, spółka wkracza w etap planowania korytarzy nowych linii kolejowych i tras dojazdowych do lotniska. Strony debaty mogą zgłaszać opinie w tym zakresie do Strategicznego Studium Lokalizacyjnego (SSL).

– Chcemy, żeby mieszkańcy mieli bezpośredni wpływ na nasze inwestycje, np. na to, w jaki sposób zaprojektujemy przyszłe linie kolejowe CPK. Dlatego każda ze zgłoszonych uwag zostanie sprawdzona przez specjalistów w sposób drobiazgowy. W ten sposób dowiemy się, które z zaproponowanych zmian są merytorycznie uzasadnione i zostaną wprowadzone w życie – powiedział Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W konsultacjach społecznych można wziąć udział na dwa sposoby: poprzez wypełnienie internetowego formularza na stronie konsultacje.cpk.pl lub za pośrednictwem poczty oraz osobiście w siedzibie spółki.

– Ostateczny przebieg linii kolejowych będzie zależał właśnie od wyników rozpoczynających się konsultacji społecznych. Konsekwentnie, po raz kolejny, pytamy społeczność lokalną o opinię. Dlatego w ubiegłym roku zakończyliśmy Regionalne Konsultacje Strategiczne, podczas których rozmawialiśmy z samorządowcami o nowych liniach we wszystkich 16 województwach – dodaje Mikołaj Wild, prezes CPK.

Strategiczne Studium Lokalizacyjne powstało w celu przygotowania projektu budowy linii kolejowych zapewniających dojazd do lotniska. Przewiduje się, że długość wszystkich tras przekroczy 1 600 km. Zamiarem jest, aby każdy region Polski był skomunikowany z CPK.

Piotr Malepszak, członek zarządu CPK ds. części kolejowej inwestycji informuje, że planowany projekt CPK obejmuje również powstanie nowego lotniska przesiadkowego dla Polski oraz strefy Europy Środkowo-Wschodniej.

Spółka CPK zapewnia, że powstanie kolejowych tras dojazdowych zapewni skokowy spadek czasu dojazdu z wielu miast Polski. Jako przykład podaje podróż z Łodzi do CPK, który docelowo ma zająć 30 minut. Do sieci dojazdowej zostaną włączone również nowe miejscowości, z których do tej pory transport był utrudniony lub niemożliwy. Czas na konsultacje został wyznaczony do 10 marca.

Aneta Czarnecka
Fot.: Inforail.pl

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.