sobota, 4 grudnia, 2021
Flesch Mazowsza

Co to jest E-dowód

Marcin Giziński 29 marca, 2019 Wiadomości Brak komentarzy do Co to jest E-dowód

Od marca wydawane są nowe dowody osobiste z warstwą elektroniczną. Będą one bezpłatnym narzędziem usprawniającym komunikację obywateli z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. E-dowód to wspólny projekt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Cyfryzacji

Nowe dowody są zewnętrznie podobne do obecnych, wewnątrz jednak znajduje się chip, w którego pamięci znajdują się m.in. dane identyfikacyjne umieszczone w warstwie graficznej, w tym zdjęcie biometryczne. Chip jest bezstykowy, co oznacza, że użycie warstwy elektronicznej dowodu osobistego będzie możliwe po przyłożeniu dokumentu do czytnika, a nie włożeniu do czytnika. Nie zmieniają się dotychczasowe funkcje dowodu osobistego: będzie on potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw. Nowy dowód ma również służyć do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych.

Więcej informacji: www.edowod.gov.pl

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.