sobota, 4 grudnia, 2021
Flesch Mazowsza

Pacjenci z czterech powiatów

Mieszkańcy Grodziska Mazowieckiego i okolic, w przypadku potrzeby skorzystania ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Zachodnim, zmuszeni są niejednokrotnie czekać w długich kolejkach na przyjęcie przez lekarza. Pacjenci oburzają się, lekarze rozkładają ręce. Władze powiatu postanowiły stanąć naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Apelują o utworzenie dodatkowego oddziału SOR w sąsiadującym powiecie.

Problemy, związane z wielogodzinnym oczekiwaniem pacjentów na SOR-ze w Grodzisku Mazowieckim, spowodowane są nadmiernym obłożeniem oraz brakami kadrowymi. Grodziski Szpitalny Oddział Ratunkowy jest jedynym tego typu oddziałem w okolicy, wskutek czego skupia pacjentów z aż czterech powiatów, które łącznie zamieszkuje prawie pół miliona osób. Brakuje zarówno lekarzy, jak i personelu szpitalnego. Wynika to z niechęci do pracy na SOR-ze spowodowanej dużym przeciążeniem i wysoką odpowiedzialnością spoczywającą na lekarzach obsługujących głównie rannych po wypadkach. Jedyne rozwiązanie trudnej sytuacji w szpitalu, Rada Powiatu Grodziskiego upatruje w otwarciu nowego oddziału, który odciążyłby SOR w Grodzisku Mazowieckim.

Powiatowi radni podjęli uchwałę „w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zaspokojenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców w zakresie usług świadczonych przez szpitalne oddziały ratunkowe”. Postanowienia zawarte w dokumencie argumentowane są faktem, iż grodziski szpital obsługuje około 15% pacjentów z powiatu pruszkowskiego, dwukrotnie bardziej zaludnionego od powiatu grodziskiego. Powinien zatem w wybranej placówce na terenie Pruszkowa powstać SOR, usprawniając tym samym pracę oddziału w Grodzisku Mazowieckim.

Radni Powiatu Grodziskiego są zdania, że takie rozwiązanie znacznie poprawi sytuację i o wiele usprawni pracę szpitala. Ponadto, czas przyjęcia pacjentów, korzystających z pomocy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ulegnie skróceniu, co w nagłych przypadkach ma ogromne znaczenie.

Aneta Czarnecka

Fot.: www.grodzisknews.pl

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.