wtorek, 16 sierpnia, 2022
Flesch Mazowsza

Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza

SMOG – słowo, które od kilku lat towarzyszy nam, szczególnie w okresie grzewczym. Samorządy: Nadarzyna i Milanówka postanowiły walczyć ze zjawiskiem smogu poprzez wymianę, starych i nieefektywnych źródeł ogrzewania budynków mieszkalnych na ekologiczne kotły o wysokiej sprawności.

Wystartował już nowy projekt pt: „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Gminie Nadarzyn”. Przewiduje on możliwość otrzymania dofinansowania dla oddanych do użytku budynków mieszkalnych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza, ani rolnicza.

Dofinansowanie można uzyskać na wymianę: kotłów, pieców węglowych lub innych starych i nieefektywnych systemów grzewczych na piece gazowe, kotły elektryczne, olejowe, spalające biomasę. Pieniądze znajdą się także na termomodernizację budynków i/lub montażu źródła odnawialnego, przy jednoczesnej wymianie nieefektywnego kotła grzewczego na nowe źródło.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 80 % kosztów kwalifikowanych projektu, z tym że koszty kwalifikowane związane z termomodernizacją oraz OZE nie mogą przekroczyć 50% (ograniczenie nie dotyczy wymiany urządzenia grzewczego) wydatków kwalifikowanych projektu ogółem. Ze szczegółami można zapoznać się na stronie internetowej urzędu lub odwiedzając magistrat.

W trosce o jakość powietrza Gmina Milanówek opracowuje Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE). Jest to dokument, który będzie niezbędny do pozyskiwania przez gminę środków na wymianę starych i nieefektywnych pieców węglowych na ekologiczne kotły o wysokiej sprawności.

Jednym z etapów opracowania programu jest inwentaryzacja źródeł niskiej emisji na terenie Milanówka.

Na potrzeby pozyskania danych przygotowana została prosta ankieta do wypełnienia przez mieszkańców. Zebrane dane pozwolą oszacować zapotrzebowanie na działania związane m.in. z modernizacją lub wymianą źródeł ciepła. Przesłane do 22 stycznia, także droga elektroniczną, ankiety trafiły do Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią, gdzie są opracowywane.

Czekamy na szczegóły programu, który ma na celu poprawę jakości powietrza w tym mieście – ogrodzie.

(mg)

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.