niedziela, 26 czerwca, 2022
Flesch Mazowsza

Premiowanie, nie dyskryminowanie

Rada Miejska w Piastowie jako pierwsza w regionie postanowiła przyznać dodatkowe punkty dla szczepionych dzieci ubiegających się o przyjęcie do publicznego przedszkola. Najbliższa rekrutacja już w marcu.

Przyznanie dodatkowych 5 punktów w drugim etapie rekrutacji będzie się odbywało po potwierdzeniu przez rodziców wykonania planu szczepień obowiązkowych. Takie potwierdzenie będą składać rodzice w formie ksera odpowiedniego wpisu w Książeczce Zdrowia Dziecka.

– A co w przypadku jeśli dzieci z jakiś powodów np.: zdrowotnych nie wykonały tego obowiązku lub nie mogą być szczepione – dopytywała radna Bożenna Kalinowska.

Burmistrz Grzegorz Szuplewski zapewnił, że w takim przypadku, jeśli rodzice przedstawią odpowiednie dokumenty dziecko będzie traktowane jako w pełni zaszczepione.

Na poniedziałkowej (21 stycznia) sesji radni zastanawiali się czy takie rozwiązanie ma sens i czy przypadkiem nie dyskryminuje osoby niezaszczepione. Zarówno burmistrz jak i przewodniczący rady Przemysław Worek przekonywali, że w uchwale chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego w placówkach publicznych oraz o wzrost świadomości społecznej.

– Pamiętajmy, że w listopadzie mieliśmy w naszym kraju kilka ognisk Odry, w tym u nas w Piastowie. Ponieważ bardzo długo nie było takiego zagrożenia pojawiła się panika i ludzie natychmiast zaczęli się szczepić. Ale szczepienia mają sens jeśli następują wcześniej – oświadczył burmistrz, który liczy, że może decyzja rady przyczyni się do odbycia ogólnopolskiej dyskusji w tej sprawie.

Niektórzy radni zwracali uwagę, że skoro na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia miejsc w przedszkolach wszystkim zamieszkującym na jej terenie trzylatkom to cel edukacyjny, wpływ na zmianę postaw rodziców nie zostanie osiągnięty.

– Te dzieci i tak zostaną przyjęte, jak nie do tego przedszkola to do innego – argumentował radny Jarosław Kurdziel.

Przewodniczący rady zwrócił uwagę, że w dobie globalizacji i powszechnej migracji takie obostrzenia mogą wpłynąć na zmianę decyzji rodziców. Szczególnie jeśli zamiast do najbliższej placówki będą musieli wozić dzieci dalej.

Wiceprzewodnicząca Rady – Agata Korczak, z zawodu lekarz stwierdziła, że „medycyna to postęp, to coraz większe osiągnięcia, a największe z nich to właśnie szczepionki, które wzmacniają naszą naturalną odporność”.

– Starożytna zasada mówi, że każdy lek jest trucizną, a każda trucizna może być lekiem. Działania uboczne mogą mieć wszystkie medykamenty i powinniśmy być na to przygotowani – podkreśliła radna Korczak.

Ostatecznie przeważył pogląd, że trzeba chronić dzieci przed skutkami nieszczepienia. Szczególnie dotyczy to dzieci niepełnosprawnych o obniżonej odporności ze względu na to, że nie mogą być szczepione. W trakcie głosowania za dodatkowymi punktami za szczepienie dzieci w procesie rekrutacji było 13 radnych a wstrzymało się 4. Zmiany wchodzą w życie z dniem podjęcia co oznacza, że już podczas najbliższej rekrutacji do piastowskich przedszkoli będzie obowiązywać zapis o dodatkowych 5 pkt za komplet szczepień.

Ostateczny głos w tej sprawie należy jednak do Wojewody Mazowieckiego, który sprawuje prawny nadzór nad uchwałami rad gmin. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że inni wojewodowie uchylali podobne zapisy uznając, że naruszają przepisy ustaw o systemie oświaty i o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech. Tak było np.: w Częstochowie. Jak będzie z uchwałą z Piastowa dowiemy się wkrótce.

(mg)

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.