wtorek, 22 czerwca, 2021
Flesch Mazowsza

Źródło ciepła z ziemi

Piastów stara się o dotację na rozpoznanie możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych na terenie miasta. Wykonany odwiert i wyniki tych badań pozwolą ocenić, czy źródło ciepła z ziemi będzie można wykorzystać jako podstawowe źródło ogrzewania w domach.

W sierpniu br. Miasto Piastów złożyło do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wniosek o sfinansowanie projektu rozpoznania możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych w Piastowie. Wniosek pomyślnie przeszedł pierwszą weryfikację.

Zadanie polega na wykonaniu otworu badawczego do głębokości około 1940 m. Odwiert ten po spełnieniu roli badawczej będzie mógł zostać wykorzystany jako otwór eksploatacyjny wód termalnych z utworów jury dolnej. W następnej kolejności w oparciu o ten odwiert planowana będzie realizacja ciepłowni geotermalnej zaopatrującej Piastów w ciepło.

Szansa na dotarcie do gorącej wody jest duża, ponieważ w otworach archiwalnych wykonywanych w okolicy Piastowa (na obszarze niecki warszawskiej) stwierdzono występowanie wysokotemperaturowych solanek w piaskowcowych skałach jury dolnej.

– Najbliższym naszemu miastu przykładem doskonałego wykorzystania wód termalnych za pomocą ciepłowni gazowo – geotermalnej jest Mszczonów. W Sochaczewie trwa właśnie odwiert. (…) To technologia przyszłości.I mimo tego, że działanie nie należy do najłatwiejszych, warto go podjąć, ponieważ w perspektywie kilku lat może ono znacznie poprawić stan powietrza w naszym otoczeniu oraz obniżyć opłaty za ciepło w domach. Jest o co walczyć – informuje Urząd Miasta w Piastowie.

Kinga Rochalska
Fot. wikipedia

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.