sobota, 4 grudnia, 2021
Flesch Mazowsza

Wyremontują bloki w Piastowie

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał miastu Piastów dotację na realizację projektu pn. „Odnowa tkanki mieszkaniowej w mieście Piastów”. Kilka dni temu Burmistrz Piastowa podpisał umowę na dofinansowanie inwestycji.

Piastów otrzyma blisko 6 mln zł dotacji na odnowę tkanki mieszkaniowej w mieście. Ponad 5 mln zł dotacji to pieniądze pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu szacowana jest na kwotę prawie 7,5 mln zł.

Jakich zmian możemy się spodziewać?

– Zakres robót remontowych i termomodernizacyjnych przewidzianych w projekcie dotyczy m.in. fundamentów, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, podłóg, stropów, dachów, stolarki drzwiowej i okiennej, instalacji elektrycznych, wentylacyjnych, gazowych, wodnych, centralnego ogrzewania, wodnych i kanalizacyjnych a także kominów, korytarzy, poddaszy oraz docieplenia budynków – informuje Agnieszka Tomaszewska-Kula, inspektor ds. funduszy zewnętrznych piastowskiego magistratu. – Wykonane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie audyty potwierdziły, że przewidziane w projekcie działania będą skutkować zwiększeniem efektywności energetycznej budynków objętych projektem o co najmniej 25 proc. oraz ograniczą emisje dwutlenku węgla – dodaje.

Projekt dotyczy w szczególności rewitalizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy: Al. Krakowskiej 70, ul. Gęsickiego 3, ul. Godebskiego 3a, ul. Godebskiego 3b, ul. Godebskiego 3c, ul. Leśmiana 3, ul. Ujejskiego 35, ul. Sienkiewicza 47, ul. Tuwima 4, ul. Moniuszki 8, ul. Bohaterów Wolności 26. Obiekty te ujęte są w „Programie rewitalizacji Miasta Piastowa 2016+”. Zakończenie projektu zaplanowano na czerwiec 2020 roku.

Kinga Rochalska

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.