wtorek, 16 kwietnia, 2024
Flesch Mazowsza

Wzmocnienie trzeciego sektora

Dokładnie 222 tys. zł przeznaczył Zarząd Powiatu Pruszkowskiego w I turze konkursu na realizację najciekawszych pomysłów dla mieszkańców powiatu realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację zadań w sześciu kategoriach z zakresu:

podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

pomocy społecznej,

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

ochrony i promocji zdrowia,

oświaty i wychowania,

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wszystkie zgłoszone pomysły muszą być realizowane wyłącznie na rzecz mieszkańców powiatu pruszkowskiego, a szczególnie premiowane będą te skierowane do dużej liczby odbiorców – powyżej 100 osób z co najmniej dwóch gmin naszego powiatu. Ich realizacja musi nastąpić do 31 października, z wyjątkiem zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, którego termin wykonania ustalony został do 25 listopada br.

-Zarząd Powiatu Pruszkowskiego po raz kolejny pokazał, że aktywnie wspiera organizacje pozarządowe, przykłada dużą wagę do ich działalności, a także wierzy w potencjał trzeciego sektora. Z roku na rok obserwujemy coraz wyższy poziom składanych ofert. Jestem przekonany, że tym razem będzie podobnie. Szczególnie liczę na ciekawe oferty w zakresie upamiętnienia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – podkreśla Maksym Gołoś, starosta pruszkowski.

Oferty można było składać do poniedziałku 5 marca w kancelarii Starostwa Powiatowego w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30. Oceny zgłoszonych projektów dokonają do 9 kwietnia komisje konkursowe składające się z przedstawicieli organizacji pozarządowych i Zarządu Powiatu. Wszystkie szczegóły konkursu można znaleźć w ogłoszeniu powiatpruszkowski.link/konkursNGO

Warto podkreślić, że środki dla organizacji pozarządowych, które przeznacza Powiat Pruszkowski, z roku na rok wzrastają: w 2015 r. wynosiły 106 000 zł, w 2016 r. – 195 000 zł, w 2017 r. – 227 000 zł, w 2018 roku – uwzględniając jeszcze przyszłą turę konkursu – jest to łączna kwota 320 000 zł.

Rafał Pszczółkowski

Biuro Rady i Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.