czwartek, 25 lipca, 2024
Flesch Mazowsza

Trwa walka ze smogiem

Marcin Giziński 24 lutego, 2017 Wiadomości Brak komentarzy do Trwa walka ze smogiem

Sejmik Województwa Małopolskiego przegłosował pierwszą w Polsce uchwałę „antysmogową”, która obejmie całe województwo. Teraz systemowe ograniczenia chcą przyjąć władze Śląska, Dolnego Śląska i Mazowsza.

Tej zimy jakość powietrza w Warszawie i okolicach jest najgorsza od sześciu lat.

Najgorzej pod Warszawą

– Dane ze stacji pomiarowych Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska pokazują, że największe stężenia pyłu zawieszonego PM 2,5 uśrednione dla tego roku odnotowywane są na stacjach zlokalizowanych pod Warszawą – w Legionowie, Otwocku i Piastowie, ale problem widać również w Siedlcach i samej Warszawie. Analizując dane całoroczne widzimy, że problem pojawia się okresowo we wszystkich strefach województwa mazowieckiego w zależności od panujących w danej chwili warunków atmosferycznych – mówi Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych Urzędu Marszałkowskiego.

Walka od kilkunastu lat

Marszałek Województwa Mazowieckiego zwraca uwagę, że problem smogu pojawił się ze szczególnym nasileniem tej zimy, ale nie jest to problem nowy ani dla Polski, ani dla Mazowsza.

– Z tym zjawiskiem walczymy już od kilkunastu lat – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Wiele z mazowieckich samorządów od lat inwestuje w proekologiczne rozwiązania, korzystając z wytycznych przyjętych w 2013 r. przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w programach ochrony powietrza.

Dokumenty te wyznaczyły na Mazowszu kierunki działań ograniczających emisję szkodliwych substancji, czyli m.in. rozbudowę centralnych systemów zaopatrywania w energię cieplną, stosowanie paliw o mniejszej zawartości popiołu, podłączenie do zbiorczej sieci ciepłowniczej odbiorców indywidualnych czy wymianę nieekologicznych pieców.

W miastach, w których największym problemem są zanieczyszczenia komunikacyjne, wskazany został rozwój transportu publicznego, tworzenie stref z zakazem ruchu samochodów i kierowanie ruchu tranzytowego poza centra miast oraz budowa systemu parkingów przy dworcach PKP. To jednak za mało.

Uchwała „antysmogowa” jeszcze w tym roku

Władze województwa mazowieckiego postanowiły wprowadzić na terenie województwa systemowe ograniczenia oraz zakazy mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Uchwała „antysmogowa” ma zostać wprowadzona jeszcze w tym roku.

Jakie zmiany zostaną uchwalone?

Tego jeszcze nie wiadomo. Urząd Marszałkowski podkreśla jedynie, że dokument wprowadzi normy paliw stałych dopuszczonych do sprzedaży. Uchwała zapewne zakaże palenia mułem i miałem węglowym.

Niewykluczone, że na terenie Warszawy zakazane będzie też stosowanie węgla.

Kinga Rochalska

Fot. www.flickr.com

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.