piątek, 22 października, 2021
Flesch Mazowsza

Na konto Mazowsza wpłynie 2,5 mld euro

Unijne dotacje kolejny już raz wpłyną na konto naszego regionu. Władzom Mazowsza udało się wywalczyć niemal 2,5 mld euro do wykorzystania na lata 2021-2027.


Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło ostateczny podział środków unijnych, z których wynika, że Mazowsze zdobędzie znaczne dofinansowanie na najbliższe lata.
– Wieloletnie starania samorządu województwa przyniosły efekt. Dzięki naszej przezorności i podziałowi statystycznemu udało się pozyskać dla Mazowsza ponad 2 mld euro – mówi marszałek Adam Struzik.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że do regionu mazowieckiego regionalnego trafi około 1,7 mld euro, a do regionu warszawskiego stołecznego około 340 mln euro. Marszałek województwa mazowieckiego informuje, że pieniądze trafią m.in. do przedsiębiorców oraz szkół.
Dr Marcin Wajda, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich urzędu marszałkowskiego przyznaje: – Przygotowaliśmy projekt nowego Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, w którym przewidziano interwencję w ramach pięciu celów polityki określonych przez Unię Europejską. Są to:
• bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej oraz regionalnej łączności cyfrowej,
• bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna i przechodząca w kierunku gospodarki zeroemisyjnej oraz odporna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem oraz zrównoważonej mobilności miejskiej,
• lepiej skomunikowana Europa dzięki zwiększeniu mobilności,
• Europa o silniejszym wymiarze społecznym przez wdrażanie europejskiego filaru praw socjalnych (ten cel jest finansowany zarówno z EFS+ jak i z EFRR),
• Europa bliższa obywatelom dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju wszystkich rodzajów terytoriów oraz inicjatyw lokalnych.
Ponadto, region mazowiecki regionalny będzie mógł skorzystać z programu Polska Wschodnia+, którego całkowita alokacja będzie opiewała na kwotę 2,5 mld euro do podziału na sześć regionów. Z programu Polska Wschodnia w latach 2021–2027 skorzysta sześć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz Mazowsze regionalne (bez regionu warszawskiego stołecznego).
– Ale to nie wszystko. Ponadto staramy się, aby inwestycje priorytetowe, w tym duże inwestycje na terenie metropolii warszawskiej, szczególnie takie, które mają oddziaływanie na cały kraj, np. infrastruktura badawczo-rozwojowa czy edukacyjna, infrastruktura drogowa (obwodnice miast) i kolejowa, w tym metro w Warszawie, inwestycje w obszarze mobilności miejskiej powyżej 20 mln euro, były dodatkowo finansowane z programów krajowych. Całe województwo ma więc szansę być objęte do 2030 r. bardzo dużym wsparciem z Unii Europejskiej – podkreśla dr Marcin Wajda.

(ak), Fot.: Pixabay

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.