wtorek, 22 czerwca, 2021
Flesch Mazowsza

Prawa pasażera w UE w dobie pandemii

Lot odwołany z powodu Covid-19? Nie chcesz lub nie możesz podróżować? Parlament Europejski przypomina o najważniejszych prawach pasażera w UE w czasach pandemii.

Wszystkie kraje UE wprowadziły środki mające zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa, takie jak ograniczenie podróżowania czy kwarantanna, które mają duży wpływ na sektor transportu. W tej nowej sytuacji warto się upewnić, czy znamy swoje prawa jako pasażera.

18 marca, Komisja Europejska przedstawiła szczegółowe wytyczne, aby zagwarantować spójne stosowanie praw pasażera w UE i ochronę pasażerów we wszystkich krajach członkowskich.

Odwołano lot – co teraz?

Linie lotnicze odwołujące lot mają obowiązek – we wszystkich przypadkach – zaoferować pasażerom trzy możliwości:

– Zwrot pieniędzy
– Podróż zmienioną trasą w najwcześniejszym możliwym terminie
– Podróż zmienioną trasą w późniejszym terminie wybranym przez pasażera

Jeśli pasażer wybierze opcję podróży zmienioną trasą w najwcześniejszym możliwym terminie, powinien wziąć pod uwagę, że mogą wystąpić znaczne opóźnienia, z powodu ograniczeń liczby lotów wprowadzonych przez kraje w ramach walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Czy w przypadku odwołania lotu pasażer ma prawo do zakwaterowania w hotelu i posiłków?

Przewoźnicy lotniczy mają obowiązek – bez wyjątku – zapewnić bezpłatne posiłki, napoje i zakwaterowanie w hotelu pasażerom, których lot został odwołany i którzy wybrali opcję podróży zmienioną trasą w najwcześniejszym możliwym terminie.

Czy pasażer ma prawo do odszkodowania?

Pasażerowie linii lotniczych mają prawo do odszkodowania, jeśli ich lot został odwołany mniej niż 2 tygodnie przed datą odlotu, chyba że zachodzą „nadzwyczajne okoliczności”. Ten wyjątek może mieć zastosowanie w przypadku pandemii koronawirusa, gdy środki wprowadzone przez władze publiczne uniemożliwiają normalną działalność linii lotniczych.

A jeśli pasażer chce odwołać podróż?

Jeśli pasażer anuluje podróż z własnej inicjatywy, zwrot pieniędzy zależy od rodzaju zakupionego biletu, zgodnie z warunkami zakupu. Aby uzyskać więcej informacji trzeba skontaktować się z linią lotniczą.

Pasażerowi zaproponowano voucher zamiast zwrotu gotówki. Jakie są prawa pasażera?

Pasażerowie mają prawo wyboru między voucherem lub zwrotem kosztów za wszystkie anulowane bilety – w tym na samolot, pociąg, autobus, autokar i prom – oraz za imprezy turystyczne. Zgodnie z wytycznymi UE opublikowanymi 13 maja, okres ważności voucherów powinien wynosić co najmniej jeden rok, a jeśli nie zostaną wykorzystane, muszą zostać zrefundowane po upływie maksymalnie roku. Firmy transportowe powinny być elastyczne, np. umożliwiając pasażerom podróżowanie tą samą trasą na tych samych warunkach świadczenia usług. Vouchery powinny być również możliwe do przekazania innemu podróżnemu.

Unia Europejska jest jedynym miejscem na świecie, w którym wszyscy obywatele podróżujący samolotem, koleją, statkiem i autobusem są chronieni przez pełen zbiór praw pasażerów.

Unikanie pustych lotów

Przepisy obowiązujące porty lotnicze zobowiązują linie lotnicze do wykorzystania większości przydziałów czasu na start i lądowanie (tzw. slotów), jeśli nie chcą stracić ich w następnym sezonie.

26 marca 2020 r. Parlament zatwierdził tymczasowe zawieszenie przepisów UE dotyczących przydziałów czasu na start lub lądowanie na lotniskach, aby powstrzymać tzw. puste loty w trakcie pandemii. Przepisy weszły w życie z mocą wsteczną od 1 marca 2020 r. (od 23 stycznia 2020 r. dla lotów pomiędzy UE a Chinami lub Hong Kongiem).

Ponieważ zawieszenie zasady „wykorzystaj albo strać” wygasała 27 marca 2021 r., 10 lutego Parlament zatwierdził aktualizację przepisów, umożliwiając liniom lotniczym wykorzystanie 50% ich przydziałów czasu na start i lądowanie na sezon 2021 (w porównaniu do 80% przed pandemią). Komisja Europejska może w przyszłości przedłużyć te nowe zasady, ustalając minimalny wskaźnik wykorzystania między 30% a 70%.

Źródło informacji: EuroPAP News

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.