wtorek, 22 czerwca, 2021
Flesch Mazowsza

Kolejnych 50 żołnierzy WOT ukończyło kurs wsparcia personelu medycznego

Pielęgnacja, toaleta przeciwodleżynowa, karmienie. Kolejni żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady OT zakończyli kurs wsparcia personelu medycznego w opiece nad pacjentem leżącym. Łącznie wśród terytorialsów z południowego Mazowsza jest już 50 gotowych do wsparcia w każdej chwili pacjentów leżących.

W związku ze zwiększającą się liczbą pacjentów chorych na COVID-19 w szpitalach, DPS-ach i podmiotach sprawujących opiekę nad pacjentem przewlekle chorym, dużym wyzwaniem staje się nie tylko samo zakażenie wirusem personelu, ale obciążenie opieką nad pacjentem leżącym. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, w WOT zakończono kolejne szkolenie, które ma na celu wsparcie personelu medycznego w codziennej pracy.

Już wspierają

Od jesieni ubiegłego roku, w Wojskach Obrony Terytorialnej prowadzone są kursy wsparcia personelu medycznego w opiece nad pacjentem leżącym. 50 żołnierzy z Grójca, Radomia, Płocka i Pomiechówka ukończyło tego typu szkolenie. Część z mazowieckich terytorialsów już jest zaangażowanych we wsparcie personelu medycznego w obszarze zadań związanych z opieką nad pacjentem leżącym.

Jedną z osób, które ukończyły kurs jest st. szer. Małgorzata Nowicka:

– Uważam, że każdy z nas powinien zrobić taki kurs ze względu na to, że jest on przydatny nie tylko teraz gdy walczymy z pandemią, ale też w przyszłości będziemy wiedzieli jak pomagać naszym bliskim. Kurs był bardzo profesjonalnie przygotowany, przekazano nam ogrom wiedzy praktycznej i teoretycznej, którą z całą pewnością nie raz wykorzystamy.

Kursy cykliczne

Celem cyklicznie odbywających się kursów jest przygotowanie żołnierzy do wykonywania zadań opiekuńczo – pielęgnacyjnych u pacjentów leżących, nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz przygotowanie żołnierzy do roli opiekuna pacjentów leżących.

Program szkolenia obejmuje takie aspekty jak pomoc w codziennych czynnościach pielęgnacyjnych u osób leżących (zmiana pościeli, codzienna toaleta osobista), karmienie pacjentów, współpraca i pomoc personelowi pielęgniarskiemu w zakresie realizowania planu opieki nad pacjentami leżącymi. Żołnierze poznają psychologiczne aspekty i specyfikę opieki nad pacjentem starszym, niesamodzielnym, przewlekle chorym oraz nabywają praktyczną wiedzę niezbędną do sprawowania opieki nad pacjentem leżącym, nawiązywania i utrzymywania kontaktów z osobami chorymi i niesamodzielnymi. Są wprowadzeni do tego, z czym trzeba się zmierzyć w codziennej pracy.

Młodzi, chętni do pomocy

Szczególnie cieszy fakt, że duża liczba zgłaszających się na kursy żołnierzy OT, to osoby w wieku 20-paru lat. Świadczy to o tym, że młodzi Polacy są ideowi i pełni chęci pomocy najbardziej potrzebującym rodakom.

Marlena Rosłaniec 
Zespół Prasowy
6 MAZOWIECKA BRYGADA
OBRONY TERYTORIALNEJ

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.