sobota, 4 grudnia, 2021
Flesch Mazowsza

Podwyżki cen za wywóz odpadów

Nowe przepisy związane z gospodarowaniem odpadami w regionie przyniosły podwyżki cen za wywóz śmieci w gminach: Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna. Z podobną sytuacją będzie zmagał się także prawdopodobnie Milanówek.

Znowelizowane prawo nakładające na gminy obowiązek segregacji odpadów na pięć frakcji skutkuje podwyższeniem cen za wywóz śmieci. Przyczyną tego stanu jest między innymi zamknięcie wielu wysypisk śmierci na Mazowszu oraz brak dofinansowania ze strony samorządów. Efektem tego jest podniesienie kosztów firm śmieciowych zajmujących się wywozem odpadów, a co za tym idzie opłat dla mieszkańców.

Milanówek jest miastem, które zdążyło już odczuć podwyżkę cen. Władze musiały wybrać ofertę o 800 tys. zł droższą, niż było to w planach. Urzędnicy są zdania, że być może zmiana cen pozytywnie wpłynie na nawyki mieszkańców gmin w sferze konsumowania i przyczyni się do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów. Obecnie, szacuje się, że od kwietnia ceny za wywóz odpadów na jednego mieszkańca będę klasyfikowały się następująco: Brwinów – 16 zł, Grodzisk Mazowiecki – 19 zł. Władze Milanówka zawiadamiają, że podwyżka jest nieunikniona.

Urzędy miast sugerują, co zrobić, aby ograniczyć ilość produkowanych śmieci w gospodarstwach domowych:

  • zastąpienie plastikowych butelek od napojów butelkami szklanymi wielokrotnego użytku,
  • zmiana nawyków konsumenckich oraz wymiana plastikowych torebek na ich wielorazowe zamienniki,
  • kupowanie produktów z długim okresem przydatności w większych opakowaniach, które wystarczają na dłuższy czas,
  • wybór produktów bez opakowań, np. owoców, warzyw, orzechów, itp.,
  • korzystanie w miarę możliwości z opakowań drewnianych, szklanych,
  • kompostowanie odpadów pochodzenia naturalnego.

Władze gmin regionu apelują o zachowanie zdrowego rozsądku nie tylko podczas dokonywania wyborów konsumenckich, ale także przy segregacji odpadów, która powinna być należycie przeprowadzana w każdym gospodarstwie domowym.

Aneta Czarnecka

Fot.: www.pixabay.com

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.