sobota, 4 grudnia, 2021
Flesch Mazowsza

I Konferencja Fotowoltaiczna w Grodzisku Mazowieckim

28 lutego w Grodzisku Mazowieckim odbyła się I Konferencja Fotowoltaiczna. Organizatorem był Urząd Miejski. Spotkanie, adresowane do mieszkańców gminy, miało za zadanie przybliżyć problematykę instalacji fotowoltaicznych. Zaproszeni do Grodziska prelegenci w kolejnych prezentacjach objaśnili teorię, praktykę i kwestie finansowania fotowoltaiki.

Pozyskiwanie energii elektrycznej ze słońca, a tym jest fotowoltaika, stanowi przyszłościową opcję. Wyłącznie energia słońca jest w stanie zaspokoić zapotrzebowanie energetyczne całej kuli ziemskiej, gdyż potencjał innych źródeł jest niewystarczający.

Rosnące zainteresowanie fotowoltaiką bierze się z rosnącej świadomości ekologicznej i potrzeby stosowania odnawialnych, czystych źródeł energii. Technologia fotowoltaiczna rozwija się obecnie najszybciej spośród technologii wykorzystania energii odnawialnej. Wraz z dynamicznym rozwojem technologii następuje wyraźny już spadek cen instalacji fotowoltaicznych. Tymczasem obecne koszty „tradycyjnie” produkowanej energii elektrycznej cały czas rosną.

Zagadnienia praktyczne instalacji fotowoltaicznej

W fazie projektowania instalacji fotowoltaicznej konieczny jest przemyślany wybór lokalizacji. Czy wybierzemy instalację dachową, fasadową czy naziemną określone zostanie przez możliwości (lokalizacji na elewacji północnej brakuje sensu), ale też wpłynie na koszty (lokalizacja na budynku lub na gruncie pociąga inną wysokość podatku VAT; jednak w granicach określonej powierzchni). Zamiast instalować moduły o większej mocy na mniejszej powierzchni, prawdopodobnie bardziej opłacalne będzie zainstalować moduły słabsze na większej powierzchni, o ile taką dysponujemy. Absolutnie konieczna jest analiza zacienienia powierzchni, obecna, ale i w przyszłości, przez drzewa czy budynki w sąsiedztwie.

Konserwacja

Na etapie zakupu i montażu, obok kalkulacji kosztów, należy wziąć pod uwagę jakość paneli i kompetencje wykonawcy. Istotna jest odporność paneli na opady gradu czy wytrzymałość instalacji na dużą prędkość wiatru. Konieczna jest gwarancja na produkt oraz, będąca czym innym, gwarancja na zachowanie sprawności modułów (wraz z upływem czasu stopniowy spadek ich mocy jest póki co technologicznie nieunikniony).

Nie obędzie się bez bieżącej konserwacji instalacji: jej mycia (wodą z węża) lub odśnieżania (przemyślanego, nie powodując uszkodzeń). Wszelkie osadzanie się pyłów, ptasich odchodów czy zaleganie śniegu znacząco obniża wydajność energetyczną modułów. Instalacja fotowoltaiczna to taka mała prywatna elektrownia, o którą trzeba na bieżąco dbać własnym sumptem, lub zlecić konserwację wyspecjalizowanej firmie.

Finansowanie

Uzyskanie dofinansowania na instalację fotowoltaiczną to temat na tyle skomplikowany, że warto zacząć od wizyty w Urzędzie Miasta. W warunkach grodziskich jest to najlepsza droga do sukcesu – od dnia 1 stycznia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Grodzisku funkcjonuje Energetyczny Punkt Informacyjny i Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Energią, które kompetentnie sprawuje p. Marian Czyżewski. Jednym słowem „energetyk miejski” czy „energetyk gminny” funkcjonujący przy Urzędzie Miasta czy Urzędzie Gminy będzie na początek najlepszym źródłem informacji w tym zakresie.

Tekst i foto (PS)

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.