wtorek, 16 sierpnia, 2022
Flesch Mazowsza

Wybory w Nadarzynie

Już 4 marca w gminie Nadarzyn odbędą się przedterminowe wybory wójta. Mieszkańcy będą mogli oddać głos w pięciu obwodowych komisjach wyborczych. Kandydatów na nowego włodarza gminy poznamy 23 lutego.

Od 15 stycznia, po śmierci dotychczasowego wójta gminy Nadarzyn Janusza Grzyba, gminą kieruje komisarz Dariusz Nowak. Swoje obowiązki Dariusz Nowak pełnić będzie do wyborów nowego wójta. Te, zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów, odbędą się 4 marca. Mieszkańcy gminy Nadarzyn będą mogli oddać głos w pięciu obwodowych komisjach wyborczych – w Szkole Podstawowej w Nadarzynie, Nadarzyńskim Ośrodku Kultury, Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie, Szkole Podstawowej w Ruścu oraz Przedszkolu Publicznym w Młochowie. Wyborcy niepełnosprawni do 23 lutego mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a. Ponadto uprawnieni wyborcy do 23 lutego mogą złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Nadarzynie w godzinach pracy Urzędu. Zgodnie z treścią opublikowanego rozporządzenia, kandydatów na wójta można zgłaszać gminnej komisji wyborczej do 16 lutego (do godz. 24). Następnie (do 23 lutego) nastąpi podanie do publicznej wiadomości obwieszczenia gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach. Kampania wyborcza rozpocznie się 23 lutego i potrwa do 2 marca (do godz. 24).

Kinga Rochalska

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.