sobota, 22 stycznia, 2022
Flesch Mazowsza

„Milanowianki tom II”

W niedzielę 4 lutego Stowarzyszenie Milanowianki i Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowały wieczór autorski z okazji wydania książki „Milanowianki tom II”. Licznie przybyli członkowie rodzin, znajomi, przyjaciele zarówno bohaterek, jak i autorek publikacji oraz osoby zainteresowane lokalną „herstorią”, czyli historią pisaną przez kobiety o kobietach.

Książka jest efektem kontynuacji prac badawczych nad losami ciekawych kobiet – niegdysiejszych i obecnych mieszkanek Milanówka. Warto przypomnieć, że „herstoria” w Milanówku zainicjowana została w roku 2013 podczas jednej z edycji Festiwalu Otwarte Ogrody.

„Herstoria” Milanówka

Wtedy to rozpoczęły się prace nad biogramami wybranych Milanowianek, a ponieważ bohaterek przybywa, prace te prowadzone będą nadal. Przyświeca im idea, aby historii miasta „przywrócić obecność kobiet w przestrzeni publicznej”, aby z historii lokalnej splecionej z powszechną wydobyć na światło dzienne historię kobiet.

Spotkanie autorskie okazało się bardzo ciekawe, a jego dynamikę ocenić można wręcz jako wzorcową. Aktorzy Stowarzyszenia T-ART czytali fragmenty książki a publiczność stuprocentowo trafnie odgadywała, jakiej bohaterki one dotyczą – nagrodą była specjalna edycja czekolady Milanowianek.

One „brały życie za rogi”

Prowadząca niejedną już taką imprezę Monika Samoraj trafnie i dociekliwie formułowała pytania do autorek publikacji. Z kolei autorki w sposób dowcipny, szczery i osobisty udzielały odpowiedzi o motywach wyboru konkretnych bohaterek, o trudnościach i emocjach związanych z pisaniem o osobach im bliskich lub z pisaniem o osobach żyjących, które mogą wystawić autorce ocenę.

O wyborze takich a nie innych bohaterek biogramów i zainteresowaniu ich losami zadecydowała wspólnota podzielanych wartości, związki rodzinne, czasem był to szczęśliwy przypadek, autorki wspominały również o sile wewnętrznej jaką dawały im przykłady kobiet, które „brały życie za rogi” i radziły sobie z przeciwnościami losu. Często podkreślaną przez autorki cechą opisywanych bohaterek była chęć i wytrwałość w niesieniu pomocy innym ludziom.

Nowe informacje o „matce Milanówka”

Warto nadmienić, że w książce ponownie pojawiła się postać Bronisławy Agnieszki Lasockiej, opisywana już w I tomie „Milanowianek”. Autorka jej biogramu w międzyczasie dotarła do nowych źródeł informacji i mogła rozbudować charakterystykę swojej bohaterki, którą określiła jako „matkę Milanówka”, a więc kobietę wyjątkowo ważną i godną upamiętnienia w dziejach miasta.

Miłym akcentem na zakończenie spotkania były róże dla uczestniczek rozmowy oraz aktorów, a wszyscy przybyli na wieczór autorski obdarowani zostali egzemplarzem książki. Obecnych poproszono również o ewentualne zgłaszanie znanych im kobiet-Milanowianek, których biografie warto by opisać w kolejnej publikacji.

Biblioteka zapowiedziała również kolejne spotkanie autorskie, 25 lutego o godz. 17.00, tym razem z Wojciechem Chmielarzem, autorem powieści kryminalnej, której akcja toczy się w Milanówku.

Tekst i foto: Sylwia Pańków

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.