niedziela, 26 września, 2021
Flesch Mazowsza

Żurawie powiatu grodziskiego

W czwartek 12 grudnia w Mediatece miało miejsce uroczyste spotkanie, którego celem było wręczenie nagród „Żurawie powiatu grodziskiego” tym, którzy wyjątkowo angażują się na rzecz dobra wspólnego w ramach lokalnej społeczności. Nagrody (oraz wyróżnienia) przyznane zostały w pięciu kategoriach: Społecznik roku, Organizacja pozarządowa roku, Wolontariusz roku, Firma przyjazna społeczności lokalnej oraz Wydarzenie społeczne roku.

Organizatorem Gali Aktywności Obywatelskiej było prężnie działające na terenie powiatu grodziskiego Stowarzyszenie Europa i My (oraz jego partnerzy). Patronat nad wydarzeniem objęli: burmistrzowie i wójtowie wszystkich grodziskich gmin oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego. Salę po brzegi wypełniali zaproszeni goście, obowiązywały suknie wizytowe i garnitury, zmierzający ku podestowi, a więc nagrodzeni i wyróżnieni, szli po czerwonym dywanie. Zgromadzonym towarzyszyła elegancka oprawa muzyczna i, na zakończenie, bankietowa.

Hołownia jako prelegent

Splendoru wydarzeniu dodał fakt, że jako gość honorowy i wspaniały mówca wystąpił Szymon Hołownia, znany dziennikarz, publicysta i zaangażowany społecznik. Przygotowany przez niego wykład z jednej strony miał charakter diagnostyczny, z drugiej motywacyjny.

Hołownia mówił o zagrożeniu klimatycznym – jeśli ludzie nie powstrzymają obecnych tendencji, do końca XXI wieku na skutek ocieplenia 60% ludzi znajdzie się na terenach zalewanych przez wodę. Mówił o drastycznych nierównościach społecznych na świecie – o umieraniu z głodu, niedożywienia, z braku pomocy lekarskiej w krajach biednych.

Przypomniał o problemach seniorów w Polsce – 50% z nich żyje w gospodarstwach jednoosobowych, co oznacza samotne życie, którego treścią jest jedynie telewizja i krzyżówki. Wspomniał o wykluczeniu komunikacyjnym, które w Polsce dotyczy 14 mln ludzi, w dużej mierze mieszkańców wsi najbiedniejszej ściany wschodniej.

Sieć ułatwia wspólne działanie

Jednocześnie Hołownia zwrócił uwagę na fakt, że w XXI wieku jak nigdy wcześniej jest nas dużo i jesteśmy podłączeni do sieci, a dzięki temu stale połączeni w system, który ułatwia wspólne działanie. Że warto opuścić swoją strefę komfortu i zrobić coś dla innych, i z innymi; przywrócić zasady gościnności, solidarności, współdziałania, zadbać o spójność społeczną, o pogłębienie relacji.

Robiąc coś dla innych, robimy to zarazem dla siebie, bo tak naprawdę każdy z nas jest zawsze o krok od epizodu, który może niekorzystnie zmienić całe życie. Niezależnie czy działamy jako społecznicy, wolontariusze, czy jakkolwiek inaczej – warto zadać sobie pytanie, czy z naszej działalności było jakieś życie? „Czy z mojego życia było dzisiaj życie?”. „Czy dzięki temu, że ja żyję, ktoś jeszcze dziś żył?”. Każdy z nas ma jakieś zasoby, którymi może się podzielić z innymi, choćby to były słowa czy czas; zasoby na miarę swoich możliwości.

Warto pamiętać, że czasem też pomagając innym uczymy się, że najwyższą cnotą jest cierpliwość – gdy sprawy nie idą do przodu. Mądrością jest jednak nie rezygnować, dopóki nie spróbuje się wszystkich opcji; czasem warto zrobić „stop”, czasem przeczekać, ale nie rezygnować, nie odpuszczać.

Żuraw – nadzieja i szczęście

Pokrzepieni taką przemową wszyscy obecni na Gali skoncentrowali się na ceremonii rozdania nagród. Twórcą pięknej statuetki przedstawiającej żurawie jest rzeźbiarz Jerzy Juczkowicz, autor m.in. pomnika Leonida Teligi na grodziskich Stawach Goliana.

Żuraw – ptak tradycyjnie niosący symbolikę nadziei i szczęścia, wierności i czujności, wyrażający ludzkie cechy – bywał motywem malarskim Józefa Chełmońskiego, przez co kojarzyć go można śmiało z ziemią grodziską.

Laureatami nagrody „Żurawie powiatu grodziskiego” zostali więc: społeczniczka Agata Szczypiorska z gminy Baranów, wolontariuszka Ania Krysiak z Milanówka, Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Malwa Plus” z Grodziska i firma Lajk Taxi z Grodziska.

Oprócz statuetek przyznano wiele wyróżnień: społecznym wydarzeniom, społecznikom i wolontariuszom, stowarzyszeniom i firmom. Laury nie ominęły też samego organizatora Gali, czyli Prezesa Stowarzyszenia Europa i My, Daniela Prędkopowicza – otrzymał on zasłużony dyplom jako „Animator dobra wspólnego”.

Tekst i foto: Sylwia Pańków

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.