niedziela, Czerwiec 25, 2017
Flesch Mazowsza

Redakcja

Stopka redakcyjna

Redaktor naczelny: MARCIN GIZIŃSKI
redakcja@flesch.plreklama@flesch.pl

Dyrektor artystyczna: ANNA DZIKOWSKA
a.dzikowska@flesch.pl
Dział społeczno – polityczny: KINGA ROCHALSKA
k.rochalska@flesch.pl

Dział polityczno – społeczny: DARIA GŁOWACKA

Współpraca: EWELINA WIELGAT
Spec ds. Reklamy: SYLWIA CIEŚLAK
s.cieslak@flesch.pl
Skład i grafika: WŁASNE

ADRES REDAKCJI:
05 – 804 Pruszków
Ul. Bolesława Prusa 95 (róg Plantowej i Wojska Polskiego)
Tel./fax. 022 730 33 41, 0 885 585 001
e-mail: redakcja@flesch.pl

Biuro reklam i ogłoszeń:
Tel./fax. 022 730 33 41, 0 601 967 788
e-mail: reklama@flesch.pl

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo do ich skracania.Nie odpowiadamy za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń. Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wydawca zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych opublikowanych w dwu­tygodniku „FLESCH Mazowsza” zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej bez jego zgody jest zabronione.

Druk: ZPR Media S.A.
ul. Matuszewska 14,
02-672 Warszawa

Wydawca: Bogdan Przewłocki
ul. Główna 56
05-830 Nadarzyn, Rusiec