wtorek, Kwiecień 23, 2019
Flesch Mazowsza

Edukacja

Podkowiańskie związki z archeologią

9 kwietnia Podkowa Leśna obchodziła 94 rocznicę swego istnienia. Z tego też tytułu w miniony weekend odbyły się wydarzenia kulturalne, z których dwa zasługują na szczególną uwagę. Oba związane z profesorem Kazimierzem Michałowskim – postacią legendarną, najwybitniejszym polskim archeologiem, egiptologiem, a przez ok. 30 lat mieszkańcem Podkowy Leśnej. W sobotę 6 kwietnia, w samo południe […]

Posted in Edukacja, Kultura, Wiadomości | Leave a comment

Zagroda z pszczołami murarkami

W ogrodzie przy dworku Zagroda w Brwinowie zostały umieszczone domki dla pszczół murarek ogrodowych. Jakub Jaroński, opiekun projektu edukacyjnego „Pszczoły w ogrodzie przy Zagrodzie”, już zasiedlił je kokonami. Ustawienie domków to pierwszy etap szerzej pomyślanego projektu edukacyjnego, który ma zwracać uwagę na pożyteczną rolę różnych gatunków pszczół. Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Brwinów […]

Posted in Edukacja, Różności | Leave a comment

Dworek Skarbków czyli majątek Jordanowice

W ramach nowego cyklu spotkań w Poczekalni PKP historyk sztuki Jakub Bendkowski przybliżył grodziszczanom historię Dworku Skarbków. Jeden z najważniejszych zabytków Grodziska, położony przy ul. Okulickiego 8 i będący obecnie siedzibą Szkoły Muzycznej, jeszcze na początku XX w. pozostawał administracyjnie w granicach nieistniejącej już wsi Jordanowice. Czasy największej świetności dworu przypadają na drugą połowę XVIII […]

Posted in Edukacja, Kultura | Leave a comment

I Konferencja Fotowoltaiczna w Grodzisku Mazowieckim

28 lutego w Grodzisku Mazowieckim odbyła się I Konferencja Fotowoltaiczna. Organizatorem był Urząd Miejski. Spotkanie, adresowane do mieszkańców gminy, miało za zadanie przybliżyć problematykę instalacji fotowoltaicznych. Zaproszeni do Grodziska prelegenci w kolejnych prezentacjach objaśnili teorię, praktykę i kwestie finansowania fotowoltaiki. Pozyskiwanie energii elektrycznej ze słońca, a tym jest fotowoltaika, stanowi przyszłościową opcję. Wyłącznie energia słońca […]

Posted in Edukacja, Wiadomości | Leave a comment

Kleszcze ruszyły do ataku!

Wydawałoby się, że okres zmasowanego ataku kleszczy mamy już za sobą, tymczasem kilka cieplejszych dni doprowadziło do wzrostu aktywności kleszczy. Kleszcze możemy spotkać nie tylko w lasach i na łąkach, ale również w miejskich parkach, skwerach i przydomowych ogródkach. Ciepła zima i przedwiośnie skłaniają nas do wypoczynku na świeżym powietrzu, a więc w ulubionych miejscach […]

Posted in Edukacja, Wiadomości | Leave a comment

Birobidżan – zapomniana ojczyzna radzieckich Żydów

O Żydowskim Obwodzie Autonomicznym rozmawiałam z Agatą Maksimowską, psycholożką, etnolożką, przewodniczącą Stowarzyszenia im. Szymona An-skiego, autorką wydanej niedawno nakładem Wydawnictwa Czarne książki „Birobidżan. Ziemia, na której mieliśmy być szczęśliwi”. Skąd w Twoim życiu wziął się Birobidżan? Od 2001 roku prowadziłam badania etnograficzne na byłych terenach radzieckich, na Litwie, na Białorusi, na Ukrainie. Zawsze interesowała mnie […]

Posted in Edukacja, Kultura | Leave a comment

Muzyka na tle tragedii

W piątkowy wieczór 1 lutego w Mediatece odbył się koncert muzyki dawnej w wykonaniu kwartetu „Orkiestra Czasów Zarazy”. Przewodnim tematem muzycznym były Tańce Polskie spisane w rękopisie niemieckiego kompozytora epoki baroku Georga Philippa Telemanna, odnalezione w bibliotece w Rostocku. Telemann jako nadworny muzyk i kapelmistrz, pośrednio związany z dworem Augusta II Mocnego, króla polskiego z […]

Posted in Edukacja, Kultura | Leave a comment

Premiowanie, nie dyskryminowanie

Rada Miejska w Piastowie jako pierwsza w regionie postanowiła przyznać dodatkowe punkty dla szczepionych dzieci ubiegających się o przyjęcie do publicznego przedszkola. Najbliższa rekrutacja już w marcu. Przyznanie dodatkowych 5 punktów w drugim etapie rekrutacji będzie się odbywało po potwierdzeniu przez rodziców wykonania planu szczepień obowiązkowych. Takie potwierdzenie będą składać rodzice w formie ksera odpowiedniego […]

Posted in Edukacja, Wiadomości | Leave a comment

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

1 stycznia 2019 r. nastąpiło automatyczne przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi w prawo własności. Sprawdziliśmy jakie formalności wiążą się z tą zmianą. 5 października 2018 r. weszła w życie ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Celem ustawy jest całkowita likwidacja użytkowania wieczystego […]

Posted in Edukacja, Wiadomości | Leave a comment

Bezpłatna pomoc prawna i obywatelska

Od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy rozszerzające możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej. Z takiej pomocy będzie mógł skorzystać każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej. Do oświadczenia nie trzeba dołączać żadnych zaświadczeń urzędowych ani innych dokumentów. Usługi te są świadczone każdej osobie, która złoży oświadczenie, […]

Posted in Edukacja, Wiadomości | Leave a comment