wtorek, Czerwiec 25, 2019
Flesch Mazowsza

PRUSZKÓW. Budżet miasta na 2017 rok

Marcin Giziński Luty 28, 2017 Wiadomości

W tym roku Pruszków wyda na inwestycje prawie 59 mln zł. Najważniejszym projektem będzie budowa Centrum Dziedzictwa Kulturowego oraz obiektów oświatowo – sportowych w dzielnicy Bąki. Nie zabraknie także nakładów na remonty i budowę pruszkowskich dróg.

Tegoroczne dochody budżetowe Pruszkowa wyniosą około 245 mln zł. W porównaniu z rokiem poprzednim będzie to kwota o 51 mln zł większa. Wzrosną również wydatki miasta. W 2017 r. władze Pruszkowa planują wydać 274 mln zł (o 64 mln zł więcej niż roku temu).

Deficyt w wysokości 29 mln zł pokryty zostanie z kredytów bankowych i pożyczek. Na inwestycje miejskie przewidziano blisko 59 mln zł. Kwota ta zostanie przeznaczona przede wszystkim na budowę nowych obiektów użyteczności publicznej oraz remonty i przebudowę nawierzchni dróg gminnych.

Ponad 30 mln zł Pruszków przeznaczy na budowę Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Blisko 5,6 mln zł pochłonie zaś budowa obiektów oświatowo – sportowych w pruszkowskiej dzielnicy Bąki. Mniejsze kwoty (około 1 mln zł), miasto zamierza przeznaczyć na budowę parkingu „Parkuj i Jedź” przy ul. Sienkiewicza, przebudowę komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Pięknej 7 oraz termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Lipowej.

Co ciekawe miasto dołoży się także do inwestycji realizowanej przez powiat pruszkowski – budowy nowej siedziby Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie.

Duża część tegorocznego budżetu zostanie przeznaczona na remonty i przebudowę dróg gminnych (ponad 6,5 mln zł). W 2017 roku zaplanowano przebudowę nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu, ul. Krętej, ul. Lipowej, ul. Przejazdowej i ul. Stefana Bryły, ul. Rymarskiej, ul. Wokulskiego oraz ul. Zdzisława.

W planach jest także budowa drogi łączącej ul. Dolną z ul. Piastowską, ul. Brzezińskiego, ul. Cmentarnej i przebudowa ul. 1-go Sierpnia, ul. KDL-13 i KDL-17 od ul. Jarzynowej do ul. Nałkowskiej, ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej.

Powstać mają także dwa przejścia podziemne: przy Czarnej Drodze – ul. Kurca oraz między ul. Bohaterów Warszawy a ul. Warszawską. Najmłodszych ucieszą drobne inwestycje w boisko sportowe na pruszkowskim Gąsinie oraz boisko wielofunkcyjne na Żbikowie.

Kinga Rochalska

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.