wtorek, 7 kwietnia, 2020
Flesch Mazowsza

Pamięci żołnierzy wyklętych

Nad wyraz godną oprawę miało nadanie imienia Żołnierzy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Gimnazjum nr 1 w Brwinowie.

Wśród gości, którzy pojawili się na uroczystości byli m.in. senator Barbara Borys – Damięcka, posłowie Jadwiga Zakrzewska, Jan Szyszko, minister Jacek Michałowski, szef Kancelarii Prezydenta RP, minister Jan Stanisław Ciechanowski – kierownik Urzędu ds. Kombatantów, przybyli także kombatanci, a wśród nich mjr Waldemar Kruszyński, prezes Zrzeszenia WiN w Warszawie, córki gen. Antoniego Hedy – Szarego: Maria Hamilton i Teresa Heda – Snopkiewicz.

Niedawno, imieniem gen. Hedy, została uhonorowana jedna z ulic w Kaniach. Obecnie, w dniach święta Żołnierzy Wyklętych nadano ich imię brwinowskiemu gimnazjum. Bowiem, jak podkreślił burmistrz Brwinowa, Arkadiusz Kosiński, jest to gmina w której pamięta się o przeszłości.

Znaczenie uroczystości dodatkowo podkreślał fakt nadania godności Honorowego Obywatela czworgu mieszkańcom Brwinowa: Marcie Werner ps. Przyjaciel, mjr Lechowi Dzikiewiczowi, kpt. Zdzisławowi Krawczykowi ps. Jasny, mjr Waldemarowi Kruszyńskiemu ps. Trzynastka (nota bene nie będącym mieszkańcem gminy).

W auli szkoły została odsłonięta i poświęcona tablica pamiątkowa ufundowana przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa i Romualda Bardzyńskiego. Poświęcenia dokonał ks. kmdr Janusz Bąk, a odsłonili ją: minister Jan Stanisław Ciechanowski, prof. Andrzej K. Kunert i burmistrz gminy Brwinów Aleksander Kosiński.aaa_p3020145_aaa

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.