środa, 2 grudnia, 2020
Flesch Mazowsza

Bądźmy rozważni, używając petard i fajerwerków!

Niebawem przywitamy 2017 rok. Niektórzy będą robić to hucznie — z petardami i fajerwerkami. Przypominamy, że oprócz 31 grudnia i 1 stycznia obowiązuje zakaz ich używania.

W noc sylwestrową w Unii Europejskiej dochodzi do kilkuset poparzeń, zranień i pożarów, a nawet wypadków śmiertelnych. 80 % ofiar stanowią mężczyźni w wieku 19-50 lat. Najczęstsze obrażenia to oparzenia i skaleczenia głowy i rąk. Przyczyną większości tych zdarzeń jest niewłaściwe użytkowanie fajerwerków i nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

Przypominamy, że używanie w miejscach lub obiektach publicznych petard oraz innych materiałów pirotechnicznych jest zabronione i zagrożone karą grzywny. Zakaz ten nie obowiązuje w dniach 31 grudnia i 1 stycznia, jak również podczas imprez okolicznościowych po uzyskaniu zgody właściwego terytorialnie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Należy jednak pamiętać o zachowaniu ostrożności podczas używania petard i fajerwerków. Statystyki jednoznacznie wskazują że nieumiejętne obchodzenie się z nimi jest przyczyną wielu nieszczęśliwych wypadków.

Huk petard niepokoi zwierzęta, szczególnie psy. Zadbajmy więc, by nasze czworonogi nie zakłócały spokoju innym i nie były narażone na odgłosy wybuchów, szczególnie uważajmy na dzieci – fajerwerkami i petardami zajmować się mogą tylko osoby dorosłe, pamiętajmy, że za nieostrożne obchodzenie się z wyrobami pirotechnicznymi, grożą kary aresztu, grzywny lub pozbawienia wolności do lat dwóch.

Mając powyższe na uwadze przypominamy:
1. sprzedaż petard i fajerwerków jest dozwolona tylko osobom pełnoletnim, legitymującym się dowodem osobistym
2. na środkach pirotechnicznych powinna znajdować się instrukcja użycia w języku polskim
3. petardy i fajerwerki należy kupować tylko z legalnych źródeł, sklepów mających odpowiednie zezwolenie
Jak bezpiecznie używać fajerwerków i petard:
1. należy przeczytać instrukcję znajdującą się na petardach i fajerwerkach
2. nie używać środków pirotechnicznych w dużej grupie osób i w miejscach publicznych
3. nie trzymać odpalonych petard w dłoniach
4. nie używać fajerwerków i petard pod wpływem alkoholu
5. nigdy nie umieszczaj fajerwerków w szklanych butelkach!
6. zwrócić szczególną uwagę na dzieci, które nie powinny bez opieki posługiwać się środkami pirotechnicznymi
7. nie odpalać petard i fajerwerków wewnątrz pomieszczeń, na balkonach i tarasach
8. przechowywać petardy i fajerwerki w suchych, oddalonych od źródeł ciepła i niedostępnych dla dzieci pomieszczeniach

Trzeba pamiętać jednak o tym, że pomimo zapewnień producentów i sprzedawców, iż są to materiały całkowicie bezpieczne, mamy do czynienia z materiałami wybuchowymi!

Ewelina Wielgat

Fot. www.lodz.naszemiasto.pl

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.