niedziela, 18 kwietnia, 2021
Flesch Mazowsza

Koleje Mazowieckie z dużą stratą liczby podróżnych

Rok 2020 nie był najlepszy dla przewoźników kolejowych. Wszystkie spółki zaliczyły spadek liczby pasażerów, którzy skorzystali z ich usług. Wszystko to za sprawą pandemii, pracy z domu lub zmiany przyzwyczajeń i korzystania z prywatnego transportu. Koleje Mazowieckie odczuły to najdotkliwiej. Spółka przewiozła łącznie niecałe 42 mln pasażerów.

To wynik o ok. 20 mln niższy niż w roku 2019, bowiem przed pandemią z usług KM skorzystało 62 mln podróżnych.

– Te dane przewozowe są zbliżone do pierwszego roku funkcjonowania Kolei Mazowieckich. Wypracowane przez nas przez kolejne 15 lat wyniki zostały przekreślone przez pandemię. Mamy nadzieję, że rząd podejmie skuteczną i konsekwentną akcję szczepień, która nie tylko pozwoli naszym podróżnym wrócić do pracy i do szkół w trybie sprzed pandemii, ale też przyczyni się do odbudowania tego, co straciliśmy przez ostatni rok – komentuje Robert Stępień, prezes Kolei Mazowieckich.

Zarząd spółki zapewnia, że pracownicy KM dbają, aby podróżowanie do pracy w tych trudnych czasach było dla podróżnych bezpieczne i komfortowe. Twierdzi także, że włączone zostały wszystkie środki konieczne do utrzymania reżimu sanitarnego.

– Jako przewoźnik nie ustajemy w działaniach na rzecz bezpiecznego i coraz bardziej komfortowego podróżowania na Mazowszu, m.in. poprzez systematyczne włączanie do eksploatacji nowoczesnych pojazdów FLIRT. Przez cały ten trudny okres nasi pracownicy byli i są zaangażowani w działania na rzecz zachowania reżimu sanitarnego, szczególnie jeśli chodzi o realizację przewozów – mówi prezes KM.

Prezes Kolei Mazowieckich zapewnia, że zakup części środków sanitarnych jest efektem wsparcia otrzymanego ze strony samorządu województwa mazowieckiego.

– Dzięki rekompensacie otrzymanej od samorządu województwa mazowieckiego, nie tylko udało nam się sprawnie przywrócić połączenia ograniczone na czas największych obostrzeń i najbardziej drastycznego spadku liczby osób korzystających z przejazdów naszymi pociągami, ale też zadbać o to, by mieszkańcy najdalszych terenów województwa mieli zapewnioną możliwość przejazdu – dodaje Robert Stępień.

Władze spółki podkreślają również, że pomimo pogarszającej się sytuacji finansowej, KM cały czas dąży do budowania relacji ze swoimi podróżnymi.

– Nie przestaliśmy angażować się w inicjatywy społeczne, jak np. 29. Finał WOŚP. Liczymy na to, że podróżni docenią to i stopniowo zaczną do nas wracać. Czekamy na nich – powiedział prezes KM.

(ak), Fot.: kurier-kolejowy.pl

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.