sobota, 4 grudnia, 2021
Flesch Mazowsza

Nowy akwen wodny w Chlebni

W Chlebni w gminie Grodzisk Mazowiecki ma powstać jeden z największych w regionie zbiorników wody opadowej. Włodarze miasta podpisali już akt notarialny gruntu, gdzie ma powstać nowy obiekt.

W sierpniu ubiegłego roku zapadły pierwsze wiążące decyzje dotyczące realizacji inwestycji. Koncepcja budowy obiektu nie jest nowa, bowiem władze gminy proponowały tę ideę już wcześniej.

– Burmistrz Grzegorz Benedykciński cieszy się, że pomysł który zrodził się w latach 90-tych udało się sfinalizować. Orędownikiem tego pomysłu był sołtys wsi Chlebni. Radni Miejscy jednogłośnie zaakceptowali propozycję zakupu gruntu pod zbiornik – dowiadujemy się z oświadczenia władz gminy.

Zbiornik wodny będzie pełnił przede wszystkim funkcję retencji wody, ale także posłuży rekreacji.

– Jego realizacja była możliwa z dwóch powodów: poprawiła się sytuacja finansowa gminy w ostatnich latach; pojawiła się możliwość pozyskania środków na budowę zbiornika – dodaje burmistrz Grodziska Maz. Akwen obejmie teren ponad 50 ha. Plany zakładają budowę zbiornika do końca 2023 roku.

(ak), Fot.: grodzisknews.pl

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.