sobota, 6 marca, 2021
Flesch Mazowsza

Solidarność w czasie pandemii

Seniorzy w okresie pandemii są szczególnie narażeni na zmieniające się warunki społeczne. Władze centralne oraz lokalne wzywają i zalecają, aby osoby starsze pozostali w domach i ograniczali wszelkiego rodzaju wyjścia, zapobiegając w ten sposób rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Nie jest to jednak łatwe dla tych, którzy nie mogą liczyć na pomoc bliskich w codziennych czynnościach, takich jak zakup leków czy artykułów spożywczych. W regionie ruszyło wiele akcji wspierających starszych mieszkańców.

Dziesiątki wolontariuszy, harcerzy oraz żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej starają się, aby zapewnić seniorom komfort pozostania w domach. Na poziomie centralnym rząd uruchomił program Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, dzięki któremu pomoc osobom starszym będzie przebiegała sprawniej i będzie zsynchronizowana z działaniami rządu, samorządów lokalnych oraz ośrodków pomocy społecznej.

Korpus Wsparcia Seniorów

Głównym koordynatorem projektu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W ramach działań podjętych na rzecz Korpusu Wsparcia Seniorów uruchomiona została specjalna, bezpłatna infolinia (22 505 11 11), dzięki której będzie można zgłosić potrzebę pomocy w czynnościach wymagających wyjścia z domu. Dane zgłoszone przez seniora będą przekazywane lokalnemu ośrodkowi pomocy społecznej, który zrealizuje bieżące zadanie.

Jak skorzystać ze wsparcia w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów?

1) Należy zadzwonić na infolinię numer telefonu: (22 505 11 11).

2) Korzystanie z infolinii, a także udzielenie pomocy, np. zrobienie i dostarczenie zakupów jest bezpłatne.

3) Senior korzystający ze wsparcia w ramach Korpusu pokrywa koszty ewentualnych zakupów. Usługa wykonania zakupów dla seniora jest nieodpłatna.

4) Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70-tego roku życia. W szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają też młodsi seniorzy.

5) Realizacja usługi w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje jednak osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Widzialna ręka pomaga

Oprócz działań o charakterze centralnym, w regionie podejmuje się szereg inicjatyw mających podnieść bezpieczeństwo najstarszych. Jedną z nich jest WIDZIALNA RĘKA – PRUSZKÓW pomagam #koronawirus. Pomysłodawczynią jest mieszkanka Pruszkowa, Monika Redyk. Od momentu wprowadzenia na terenie kraju stanu epidemicznego, powstała z jej inicjatywy facebookowa grupa, której celem jest pomoc osobom starszym z regionu.

-Na którejś pruszkowskiej grupie spotkałam się z kilkoma postami odnośnie ostrożności, wsparcia starszych i samotnych. Tak naprawdę to była decyzja spontaniczna, podparta świadomością, iż WIDZIALNA RĘKA to tak naprawdę akcja ogólnopolska, ale nie była jeszcze wtedy znana w Pruszkowie. Założenie grupy zajęło dwie minutki, a ludzie sami zaczęli się zgłaszać i ofiarować pomoc.

Działalność grupy opiera się na załatwianiu bieżących spraw: robieniu zakupów, wyprowadzaniu zwierząt, kupowaniu leków, opłacie rachunków. WIDZIALNA RĘKA – PRUSZKÓW pomagam #koronawirus liczy w tym momencie ok. 1000 osób zaangażowanych w pomoc.

-Oczywiście otwarcie grupy ma być kontynuacją ogólnopolskiej akcji, która w moim przekonaniu jest wyrazem ogromnej solidarności wszystkich mieszkańców i przejawem wzajemnej wrażliwości. Za nami już pierwsze sukcesy wzajemnej pomocy, odnotowaliśmy już ponad 10 przypadków w ciągu ostatnich kilkunastu godzin, mam nadzieję, że to dopiero początek.

Razem damy radę

Każdej osobie z grupy, ale także wszystkim tym, którzy włączają się w pomoc oraz angażują we wsparcie osób starszych należą się podziękowania oraz wyrazy szacunku. Wszyscy, którzy potrzebują pomocy na pewno ją znajdą. Wystarczy skontaktować się z urzędem miasta/gminy lub poszukać w internecie – można poprosić kogoś młodszego jeśli sami nie czujemy się na siłach.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim wolontariuszom i wszystkim ludziom dobrej woli za okazane wsparcie w tych trudnych czasach. Razem damy radę!

(ak), Fot.: Pixabay.com

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.